OSP Wola Kosnowa


 • Wola Kosnowa
 • 33-390 Łącko

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kosnowej została założona w 1958 roku.

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Więcej informacji

OSP Wola Kosnowa jest powiadamiana o zdarzeniach za pomocą serwisu ALARMOWANIE.PL. W przypadku, gdy zapadnie decyzja o zadysponowaniu jednostki do zdarzenia dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu dzwoni na numer Centrali serwisu ALARMOWANIE.PL, po czym członkowie JOT-u w jednym czasie zostają powiadomieni o alarmie przez wspomnianą Centralę poprzez dzwonienie. Kto przybędzie pierwszy do remizy ręcznie załącza syrenę.

Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), zakwalifikowaną do IV kategorii, tworzą mężczyźni.

Przy OSP działa chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP).

Na gminne zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka z wystawia zarówno drużynę męską (grupa A) jak i kobiecą (grupa C).

Obszarem działania OSP Wola Kosnowa jest teren macierzystej miejscowości oraz gminy Łącko.

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Wola Kosnowa w latach 2013-2022.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201331200
201462400
201552300
201663300
2017148600
201864200
201942200
202062400
2021101900
202295310

Większe akcje, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Wola Kosnowa w latach 2013-2022:

 • 2013:
 • 2014:
 • 2015:
 • 2016:
 • 2017:
 • 2018:
 • 2019:
 • 2020:
 • 2021:
 • 2022:

Działalność pozaratownicza sprowadza się do udziału i zabezpieczaniu uroczystości kościelnych i gminnych m.in. Święta Owocobrania w Łącku.

Dobrze układa się współpraca jednostki z Gminą Łącko.

Budynek remizy jest własnością OSP. Rok temu wykonano nową elewację, trzy lata temu zaś roboty obejmowały wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową, remont więźby dachowej oraz wykonanie opaski i nawierzchni z kostki betonowej. Obiekt przystosowany jest do organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych (m.in. jest sala na wesela czy zabawy). To także miejsce gdzie spotyka się młodzież i odbywają się także zebrania wiejskie.


Samochód pożarniczy

OSP Wola Kosnowa to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim MAN 14.224.

347[K]53 – GBA 2/24 MAN 14.224/Wawrzaszek/Rączka-Ruchomości

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą


Samochody pożarnicze będące w przeszłości w podziale bojowym jednostki

347[K]53 – GBA 2,5/16 Star 244/JZS

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 347[K]53
 • Kryptonim radiowy: KF 347-53
 • Oznaczenie: GBA 2,5/16

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 1979
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 6842 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 110 kW (150 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Jelczańskie Zakłady Samochodowe

Układ wodny samochodu tworzą między innymi:

 • zbiornik na wodę o pojemności 2500 l,
 • jednozakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 1600 l/min w trybie niskiego ciśnienia 8 bar,
 • linia szybkiego natarcia (wodna),
 • stacjonarne działko pożarnicze (wodne) o nominalnej wydajności wodnej 1600 l/min.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Horn Eektronik,
 • dwutonowy sygnał Belma 12V,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • szperacz
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa szlamowa,
  • agregat prądotwórczy,
  • armatura wodna: węże pożarnicze – tłoczne i ssawne, prądownice, smok ssawny, rozdzielacze, zbieracz, przełączniki, klucze do węży,
  • mostki przejazdowe,
  • podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnica, tłumice,
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna,
  • sprzęt burzący: łom zwykły, topór strażacki, bosak,
  • liny ratownicze,
  • szelki ratownicze,
  • sprzęt oświetleniowy: reflektor, latarki,
  • stożki ostrzegawcze, lizaki do kierowania ruchem
  • drabina pożarnicza nasadkowa (trzy przęsła),
  • radiotelefony przenośne,
  • sprzęt logistyczny: łopaty, widły.

Samochód trafił do jednostki z Woli Kosnowej w 2008 roku z OSP Łącko na zasadzie nieodpłatnego przekazania. Star zastąpił wysłużonego FSC Żuka (służył w niej 22 lata). Dodajmy, że przed wprowadzeniem do podziału bojowego niezbędne były remont zbiornika na wodę oraz wykonanie drobnej kosmetyki pojazdu.


Pozostały sprzęt

Na wyposażeniu OSP Wola Kosnowa znajdują się także między innymi:

 • motopompy przenośne.

Inne zdjęcia związane z jednostką


Składamy serdeczne podziękowania dla Zarządu OSP Wola Kosnowa za zgodę na przeprowadzenie sesji zdjęciowej w jednostce. Wyrazy wdzięczności kierujemy do Pana Władysława Klaga, naczelnika OSP Wola Kosnowa, oraz druha Zbigniewa Gromali za udostępnienie remizy i sprzętu, przekazaną wiedzę i poświęcony nam czas.


Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcia: Łukasz Koszut, Zbigniew Turek, Mariusz Węgrzynek

Wola Kosnowa, 08.04.2017 r. (aktualizacja: 31.05.2018 r.)