OSP Kąclowa


  • Kąclowa
  • 33-330 Grybów

Ochotnicza Straż Pożarna w Kąclowej została założona w 1911 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Kąclowa to jednostka typu S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Mercedes-Benz 1113.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Kąclowa w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE REJONU
201380800
20141221000
2015136700
201670700
20172081200
2018113800

Tekst: Łukasz Koszut

15.02.2019 r.