OSP Długołęka-Świerkla


  • Długołęka-Świerkla
  • 33-386 Podegrodzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce-Świerkli została założona w 1979 roku.

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Długołęka – Świerkla to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Iveco.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Długołęka-Świerkla w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201311000
201430300
201500000
201621100
201710100
201842200
201953200
202040400
202133000

Tekst: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2022