OSP Długołęka – Świerkla


  • Długołęka – Świerkla
  • 33-386 Podegrodzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce – Świerkli powstała w 1979 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Długołęka – Świerkla to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Star 200.

Tekst: Łukasz Koszut

03.12.2017 r.