OSP Podrzecze


  • Podrzecze 44
  • 33-386 Podegrodzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Podrzeczu została założona w 1947 roku.

Jest to jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Włączono ją w jego struktury decyzją Komendanta Głównego PSP z dniem 1 maja 2021 roku.

Więcej informacji

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Podrzecze w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201375200
201494500
201596210
201671600
20171711600
201832201200
20194938740
202050282110

Do większych akcji w niedalekiej przeszłości, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Podrzecze zaliczyć można:

  • 2013:
  • 2014:
  • 2015:
  • 2016:
  • 2017:
  • 2018:
  • 2019:
  • 2020:

Logo OSP Podrzecze


Samochody pożarnicze

OSP Podrzecze to jednostka kategorii S-2, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajdują się dwa samochody pożarnicze. Są nimi Star 266 oraz Volkswagen Transporter T4.

347[K]90 – GBARt 2,5/16 Star 266/Osiny

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą
Funkcja dodatkowa: techniczna

347[K]91 – GLM Volkswagen Transporter T4

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z motopompą


Przyczepa

Przyczepa do działań związanych z walką z COVID-19

Więcej informacji

Przyczepa trafiła na wyposażenie OSP Podrzecze w sierpniu 2020 roku. Jej zakup był możliwy dzięki Pakietowi Medycznemu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.


Tekst: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2021