OSP Czarny Potok


 • Czarny Potok 156
 • 33-390 Łącko

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Potoku została założona w 1937 roku.

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Czarny Potok to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Steyr 790.

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Czarny Potok w latach 2013-2022.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201320200
201470700
201532100
201651400
201730300
201841300
201942200
202071510
202151400
20221321010

Większe akcje, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Czarny Potok w latach 2013-2022:

 • 2013:
 • 2014:
 • 2015:
 • 2016:
 • 2017:
 • 2018:
 • 2019:
 • 2020:
 • 2021:
 • 2022:

Tekst: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2023