OSP Czarny Potok


  • Czarny Potok 156
  • 33-390 Łącko

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Potoku została założona w 1937 roku.

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Czarny Potok to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Steyr 790.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Czarny Potok w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201320200
201470700
201532100
201651400
201730300
201841300
201942200
202071510
202151400

Tekst: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2022