OSP Biała Niżna


  • Biała Niżna 401
  • 33-330 Grybów

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Niżnej została założona w 1912 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Biała Niżna to jednostka typu S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Mercedes-Benz 1113.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Biała Niżna w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE REJONU
201351400
20141431100
2015137510
2016155910
20171971020
201824131010

Tekst: Łukasz Koszut

17.02.2019 r.