OSP Biała Niżna


  • Biała Niżna 401
  • 33-330 Grybów

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Niżnej powstała w 1912 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Biała Niżna to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Mercedes-Benz 1113.

Tekst: Łukasz Koszut

22.11.2017 r.