Potrzebna Straż Pożarna – rzecz o dysponowaniu


W myśl obowiązujących przepisów, aby Ochotnicza Straż Pożarna mogła podjąć działania konieczna jest dyspozycja z właściwego terenowo Stanowiska Kierowania. Dla naszego powiatu jest to Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego (SKKM). Oczywiście jednostka może podjąć działania na właściwym dla siebie terenie (miejscowości) działania z własnej inicjatywy zgłaszając to do SKKM. Jednak najczęściej wyjazdy podejmuje się po stosownej dyspozycji. I właśnie o tym słów kilka.

Od wielu już lat uszy ochotników wyczulone są na dźwięk syreny, która swoim mocnym tonem informuje że ktoś potrzebuje pomocy. Od niedawna jednak o potrzebie wyjazdu informują SMS, czy dzwoniący telefon stacjonarny. Jest to dużym udogodnieniem zwłaszcza kiedy strażak znajduje się poza zasięgiem syreny lub po prostu z racji wykonywanej czynności jej nie słyszy. Jest to możliwe dzięki Selektywnemu Wywoływaniu działającemu w oparciu o system DPS. Pozwala on dyspozytorowi SKKM w kilku sekundach nie tylko włączyć syrenę, ale powiadomić wszystkich strażaków znajdujących się w bazie urządzenia.

Ciągły rozwój technologi pozwala nie tylko alarmować, ale wysyłać dowolną wiadomość do wszystkich lub wybranych członków OSP z wykorzystaniem tego urządzenia. W przypadku braku takiego urządzenia droga alarmowania jest znacząco wydłużona, ponieważ opiera się na kontakcie telefonicznym z przedstawicielem OSP, który włącza syrenę swojej OSP. Powoduje to znaczną stratę czasu, a jak wiadomo tutaj czas jest jednym z ważniejszych czynników.