Potrzebna Straż Pożarna – rzecz o dysponowaniu


W myśl obowiązujących przepisów, aby Ochotnicza Straż Pożarna mogła podjąć działania konieczna jest dyspozycja z właściwego terenowo Stanowiska Kierowania. Dla naszego powiatu jest to Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego (SKKM). Oczywiście jednostka może podjąć działania na właściwym dla siebie terenie (miejscowości) działania z własnej inicjatywy zgłaszając to do SKKM. Jednak najczęściej wyjazdy podejmuje się po stosownej dyspozycji. I właśnie o tym słów kilka.

Od wielu już lat uszy ochotników wyczulone są na dźwięk syreny, która swoim mocnym tonem informuje że ktoś potrzebuje pomocy. Od niedawna jednak o potrzebie wyjazdu informują SMS, czy dzwoniący telefon stacjonarny. Jest to dużym udogodnieniem zwłaszcza kiedy strażak znajduje się poza zasięgiem syreny lub po prostu z racji wykonywanej czynności jej nie słyszy. Jest to możliwe dzięki Selektywnemu Wywoływaniu działającemu w oparciu o system DPS. Pozwala on dyspozytorowi SKKM w kilku sekundach nie tylko włączyć syrenę, ale powiadomić wszystkich strażaków znajdujących się w bazie urządzenia.

Ciągły rozwój technologi pozwala nie tylko alarmować, ale wysyłać dowolną wiadomość do wszystkich lub wybranych członków OSP z wykorzystaniem tego urządzenia. W przypadku braku takiego urządzenia droga alarmowania jest znacząco wydłużona, ponieważ opiera się na kontakcie telefonicznym z przedstawicielem OSP, który włącza syrenę swojej OSP. Powoduje to znaczną stratę czasu, a jak wiadomo tutaj czas jest jednym z ważniejszych czynników.

Jak wiadomo każde zdarzenie jest inne i jego pierwsza ocena należy do dyspozytora SKKM. Możemy zatem przytoczyć jedynie pewne zasady dysponowania, które nie są jednak sztywną regułą. Otrzymawszy zgłoszenie dyspozytor w pierwszej kolejności określa czy do zdarzenia zostanie zadysponowany zastęp(y) JRG. W drugiej kolejności dysponowana jest jednostka najbliższa terenowo dla miejsca gdzie ma miejsce zdarzenie. Jeśli dyspozytor uzna że potrzebne są większe siły dysponowane są kolejne jednostki wedle kryterium najbliższej OSP lub/i potrzeby użycia specjalistycznego sprzętu. Mylnie zakładane jest pierwszeństwo jednostek KSRG w dysponowaniu. Fakt dysponowania jednostek KSRG wynika z ich dużej mobilności, krótkiego czasu wyjazdu oraz posiadania wyszkolonych strażaków i odpowiedni sprzęt. Są to najczęściej jednostki II kategorii JOTu. Nie bez znaczenia jest właśnie kategoria JOTu, która w dużym uproszczeniu mówi o czasie wyjazdu, potencjalnej ilości ratowników oraz możliwościach sprzętowych danej jednostki, ale to temat na osobny artykuł. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu podejmowane są decyzje o potrzebnych siłach i środach, a co za tym idzie potrzeby dysponowania kolejnych zastępów.

Jak jednak wygląda procedura dysponowania jednostki?. Dyspozytor wpisuje kod Selektywnego Wywoływania i oczekuje potwierdzenia zwrotnego od urządzenia informującego o zadziałaniu syreny, jeśli jednostka nie posiada DSP, następuje kontakt telefoniczny. Jeśli jednostka nie zgłosi się do 5 minut następuje alarmowanie kolejnej najbliższej jednostki OSP, dla której procedura wygląda identycznie. Dyspozytor ponownie wpisuje kod lub wykonuje telefon. Jeśli w dalszym ciągu nie ma odpowiedzi następuje kontakt z przedstawicielem OSP celem zadysponowania jej sił i środków, a przyczynę wydłużonego czasu alarmowania należy podać w opisie zdarzenia.

Podsumowując, nie ma sztywnych reguł dysponowania, bo każda sytuacja jest inna. Zadaniem strażaków OSP jest dążenie do jak największej mobilności swojej jednostki, co opiera się właśnie na Selektywnym Wywoływaniu.

Tekst: Łukasz Tokarczyk
Zdjęcie: Zbigniew Turek