Zabrzeż. Pokazowa akcja ratunkowa na torze kajakarstwa górskiego „Wietrznice”


W piątek, 9 maja ok. godz. 20.00 na torze kajakarstwa górskiego „Wietrznice” w Zabrzeży w ramach kolejnej edycji warsztatów ratownictwa na wodach górskich i powodziowych odbywających się w tym roku od 7 do 11 maja, zorganizowanych przez Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych we współpracy z innymi służbami ratowniczymi, przeprowadzono pokazową akcję ratunkową. Jej głównym celem było m.in. ukazanie technik ratownictwa na wodach górskich i powodziowych i udzielania pierwszej pomocy oraz wypracowanych zasad współdziałania wszystkich służb ratowniczych. Wydarzenie to stało się jednocześnie doskonałym momentem aby przybliżyć zgromadzonej w Zabrzeży ludności cywilnej w jaki sposób działają służby ratownicze oraz jak zachować się nad wodą i jakie kroki podjąć w sytuacji niebezpiecznej.