Zabrzeż. Pokazowa akcja ratunkowa na torze kajakarstwa górskiego „Wietrznice”


W piątek, 9 maja ok. godz. 20.00 na torze kajakarstwa górskiego „Wietrznice” w Zabrzeży w ramach kolejnej edycji warsztatów ratownictwa na wodach górskich i powodziowych odbywających się w tym roku od 7 do 11 maja, zorganizowanych przez Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych we współpracy z innymi służbami ratowniczymi, przeprowadzono pokazową akcję ratunkową. Jej głównym celem było m.in. ukazanie technik ratownictwa na wodach górskich i powodziowych i udzielania pierwszej pomocy oraz wypracowanych zasad współdziałania wszystkich służb ratowniczych. Wydarzenie to stało się jednocześnie doskonałym momentem aby przybliżyć zgromadzonej w Zabrzeży ludności cywilnej w jaki sposób działają służby ratownicze oraz jak zachować się nad wodą i jakie kroki podjąć w sytuacji niebezpiecznej.

Tegoroczny scenariusz pokazowej akcji ratunkowej zakładał działania w razie nieszczęśliwego wypadku podczas spływu kajakowego. Kajak przewożący dwie osoby wywrócił się. Jedna osoba poszkodowana o własnych siłach wydostała się na brzeg, druga natomiast zginęła z pola widzenia pod wodą. Interwencja służb ratowniczych okazała się w tym przypadku niezbędna. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych ratowników dokonano jego zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych a medycy udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu, który o własnych siłach wydostał się na brzeg, po czym został on przetransportowany karetką do szpitala. W tym samym czasie inni ratownicy biorący udział w akcji ratunkowej, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt przystąpili do poszukiwań zaginionej pod wodą drugiej osoby. Teren działań ze względu na późną porę oświetlono dodatkowo przy użyciu samochodowych masztów oświetleniowych dwóch zastępów OSP. Poszukiwania ostatecznie zakończyły się sukcesem. Po wyciągnięciu na brzeg drugiego z poszkodowanych w tym nieszczęśliwym zdarzeniu, podjęto jego reanimację oraz podobnie jak pierwszego, przetransportowano do szpitala.

W pokazowej akcji ratunkowej udział brali ratownicy z Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych, medycy z Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, którzy specjalizują się w ratownictwie wodnym i działają w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Małopolska” oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku.

Tegoroczna edycja warsztatów ratownictwa na wodach górskich i powodziowych zorganizowanych przez Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych we współpracy z innymi służbami ratowniczymi ma na celu zapoznanie się z najnowszymi standardami w ratownictwie powodziowym i górskim oraz poprawę współpracy między podmiotami ratowniczymi, które biorą udział w akcjach ratunkowych tego typu.

Tekst: Łukasz Koszut

Zdjęcia: Łukasz Koszut, Zbigniew Turek