Stary Sącz. Zderzenie dwóch samochodów osobowych na DK87 – wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym


W niedzielę 14 marca 2021 roku ok. godz. 18:45 na DK87 w miejscowości Stary Sącz (odcinek pomiędzy rondem Św. Jana Pawła II a skrzyżowaniem z ulicami Trakt Św. Kingi i Piaski) wydarzył się wypadek drogowy, który jak się później okazało był tragiczny w skutkach. Brały w nim udział dwa samochody osobowe.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Fordem Focusem jadąc od strony Barcic Dolnych w kierunku Nowego Sącza, podczas wykonywania manewru wyprzedzania, doprowadził do zderzenia z poruszającym się z naprzeciwka Seatem Alteą. – poinformowała nasz portal podkom. Justyna Basiaga, oficer prasowy nowosądeckiej KMP.

Pierwszy na miejsce zdarzenia dotarł zastęp z JRG 2 PSP Nowy Sącz (342[K]21). Była godz. 18:55, czyli pięć minut po tym, jak dyżurny operacyjny nowosądeckiego SKKM PSP odebrał zgłoszenie z numeru alarmowego 998 o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na DK87 w Starym Sączu.

Teren działań ratowniczych został zabezpieczony. KDR udał się na rozpoznanie, w wyniku którego ustalił, że w zdarzeniu udział brały Ford Focus oraz Seat Altea. Pierwszy z wymienionych pojazdów znajdował się poza jezdnią na przydrożnym ogrodzeniu, drugi natomiast na niej, blokując jeden pas ruchu w kierunku Barcic Dolnych. Z ich uszkodzeń wynikałoby, że doszło do zderzenia czołowo-bocznego. Samochodami podróżowało łącznie pięć osób – Fordem cztery (mężczyzna 22 lata – kierowca, kobieta 18 lat – pasażerka, mężczyzna 19 lat – pasażer, kobieta 17 lat – pasażerka), a Seatem jedna (mężczyzna 57 lat – kierowca). Dwóch mężczyzn oraz 17-letnia kobieta podróżujący Fordem byli poza pojazdem. Zostali oni ewakuowani z niego przez osoby, które jako pierwsze najechały na całe zdarzenie. Druga kobieta podróżująca samochodem tej marki, 18-latka, zakleszczona, znajdowała się na przednim fotelu pasażera, zapięta w pasy bezpieczeństwa. Część jej ciała wystawała poza obrys pojazdu. Mężczyzna kierujący Seatem był w samochodzie. Przeprowadzona została segregacja pierwotna poszkodowanych. Obydwóm kierowcom przydzielono kolor zielony (przytomni, w stanie stabilnym), a trzem pasażerom Forda kolor czerwony (19-latek i 17-latka nieprzytomni w stanie ciężkim oraz 18-latka bez funkcji życiowych). Strażacy ewakuowali z pojazdu zakleszczoną w nim osobę (bez użycia narzędzi hydraulicznych), a następnie rozpoczęli RKO, podobnie jak u kobiety znajdującej się na jezdni, w związku z wystąpieniem u niej NZK (RKO początkowo prowadziła jedna z osób, która jedna z pierwszych najechała na całe zdarzenie). Pozostałym poszkodowanym udzielona została KPP.

Na miejsce zdarzenia jako pierwsze jednostki systemu PRM dotarły razem dwa podstawowe ZRM-y ze starosądeckiej i ryterskiej podstacji SPR (odpowiednio K02 86 oraz K02 48). Przybył także zastęp z OSP Stary Sącz (349[K]92).

Ze względu na liczbę poszkodowanych osób KDR poprosił o zadysponowanie na miejsce zdarzenia kolejnych SIS. W związku z tym do akcji ratunkowej skierowane zostały kolejne zastępy strażackie z JRG 2 PSP Nowy Sącz (343[K]22) i OSP Stary Sącz (349[K]90), a także Grupa Operacyjna nowosądeckiej KM PSP (340[K]92). Natomiast na zabezpieczenie operacyjne rejonu nowosądeckiej „dwójki” zaalarmowano OSP Nowy Sącz – Biegonice.

Kierownik ZRM-u K02 86 Stary Sącz objął zadania kierującego akcją medyczną (KAM) w tym zdarzeniu o charakterze mnogim. Przeprowadzona została wtórna segregacja poszkodowanych, z której wynikało, że stan jednej z osób (22-letni kierowca Forda) się pogorszył (ze stabilnego na średnio ciężki) i zaistniała konieczność wyznaczenia nowego priorytetu leczniczego (kolor żółty). Kolejne naziemne ZRM-y pojawiały się na miejscu zdarzenia. Były nimi K02 21 (specjalistyczny) i K02 50 (podstawowy) ze stacji SPR Nowy Sącz, a później K02 60 (podstawowy) z podstacji SPR Łącko. Do Starego Sącza zadysponowany został także lotniczy ZRM, Ratownik 6 z bazy HEMS Kraków.

Poszczególni poszkodowani zostali rozlokowani do następujących ZRM-ów:

  • K02 48 Rytro – 17-letnia pasażerka Forda (kolor czerwony),
  • K02 21 Nowy Sącz – 18-letnia pasażerka Forda (kolor czerwony),
  • K02 50 Nowy Sącz – 19-letni pasażer Forda (kolor czerwony),
  • K02 60 Łącko – 22-letni kierowca Forda (kolor żółty),
  • K02 86 Stary Sącz – 57 letni kierowca Seata (kolor zielony).

W udzielaniu MCR u poszkodowanych osób (w tym prowadzeniu RKO u dwóch młodych kobiet) oraz transporcie ich do ambulansów, ratownikom medycznym pomagali strażacy.

Inne ich działania polegały na oświetleniu terenu akcji ratunkowej, odłączeniu klem akumulatorów w rozbitych pojazdach, zamknięciu ruchu w obydwu kierunkach na DK87 w miejscu zdarzenia poprzez rozstawienie stożków ostrzegawczych jak i również sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych. – powiedział nam bryg. Marian Marszałek, rzecznik prasowy KM PSP Nowy Sącz.

Na prośbę ratowników medycznych strażacy wydzielili także strefę niedostępną dla osób postronnych poprzez jej otaśmowanie oraz rozłożenie parawany osłaniającego.

Trzy naziemne ZRM-y (K02 48 Rytro, K02 60 Łącko, K02 86 Stary Sącz) przetransportowały przydzielonych im poszkodowanych z miejsca zdarzenia do Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Jak poinformowała nas Agnieszka Zelek-Rachtan, rzecznik prasowy placówki, pomimo wysiłków lekarzy 17-letnia pasażerka Forda zmarła na SOR (prowadzona u niej nieustannie RKO, także podczas transportu, nie przyniosła oczekiwanego rezultatu), natomiast kierujący pojazdem tej marki mężczyzna ze średnimi obrażeniami ciała trafił na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, gdzie przebywał do dn. 19.03.2021, kiedy to został wypisany do domu. Co do kierowcy Seata, to po zaopatrzeniu medycznym opuścił nowosądecki szpital dzień po zdarzeniu (15.03.2021). Odniósł lekkie obrażenia ciała.

Ze względu na ciężki stan 19-letniego pasażera Forda i konieczność jego szybkiego transportu do placówki medycznej podjęta została decyzja, że nastąpi to drogą powietrzną. Lądowisko dla śmigłowca LPR-u wyznaczono na stadionie MKS „Sokół” przy ul. Bandurskiego w Starym Sączu (jest to miejsce gminne). Do jego zabezpieczenia, a także przyjęcia zgodnie z obowiązującą procedurą Ratownika 6 z bazy HEMS Kraków udał się zastęp ze starosądeckiej OSP (349[K]90). ZRM K02 50 Nowy Sącz przewiózł pacjenta z miejsca zdarzenia na stadion, a następnie przekazał go wspólnie ze strażakami lotniczemu ZRM-owi.

19-letni pasażer Forda z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany drogą powietrzną do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu przy ul. Jakubowskiego. Trafił na Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Niestety na miejscu zdarzenia śmierć poniosła 18-letnia pasażerka Forda. Po kilkudziesięciu minutach prowadzenia u niej RKO przez ratowników medycznych wspólnie ze strażakami, kierownik ZRM-u K02 21 Nowy Sącz odstąpił od jej kontynuacji, po czym przekazał kartę MCR funkcjonariuszom Policji.

W Starym Sączu przez kilka godzin pod nadzorem prokuratora okręgowego z nowosądeckiej Prokuratury Okręgowej pracowali policjanci z Zespołu Wypadkowego WRD KMP Nowy Sącz razem z biegłym sądowym z zakresu ruchu drogowego. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, rozbitych pojazdów oraz zwłok, zabezpieczono ślady, sporządzono szkic sytuacyjny i dokumentację fotograficzną. Ustaleni zostali świadkowie tego wypadku drogowego przez funkcjonariuszy KP Stary Sącz, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia w początkowej fazie działań ratowniczych. Kierujących Fordem i Seatem przebadano na zawartość alkoholu w organizmie – byli trzeźwi.

Na czas prowadzonych czynności przez Policję i prokuratora DK87 w Starym Sączu na pewnym odcinku była całkowicie zablokowana. Zorganizowany został objazd, na który kierowali policjanci, a pomagali im w tym strażacy. Po ich zakończeniu strażacy usunęli rozbite pojazdy i uprzątnęli pozostałości powypadkowe. Swoje działania ratownicze i zabezpieczające zakończyli o godz. 1:54 dnia następnego (trwały ponad 7 godzin).

Dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego w skutkach wypadku drogowego będą wyjaśniane w toku śledztwa, które na podstawie przekazanego przez Policję materiału dowodowego w dniu 15 marca 2021 roku wszczęła Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu.

Nadzoruje je Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu (sygnatura akt sprawy PO IV Ds 7.2021).

Osobie, która kierowała samochodem marki Ford przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 177 § 2 k.k., w którym zarzucono mu umyślne naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób polegające na rozwinięciu prędkości 128 km/h, przy administracyjnie dozwolonej prędkości 90 km/h, oraz ominięcie wysepki na drodze z lewej strony, co skutkowało zderzeniem z prawidłowo jadącym z naprzeciwka Seatem, przez co dwie pasażerki kierowanego przez niego samochodu w wyniku odniesionych obrażeń poniosły śmierć, a inny pasażer doznał średnich obrażeń ciała. – poinformował nasz portal Leszek Karp, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Art. 177. § 2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.) mówi:

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W czasie przesłuchania podejrzany oświadczył, iż nie pamięta przebiegu wypadku.

Wykonano sekcję zwłok ofiar tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego w Collegium Medicum UJ w Krakowie.

Natomiast postępowanie w tej sprawie prowadzi KP Stary Sącz.

Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę na drodze. Niestety za kierownicą wystarczy zaledwie chwila nieuwagi, by doszło do tragedii. Pamiętajmy, że przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, ograniczenia prędkości są po to, by się do nich stosować – dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Tekst Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2021