Konkurs „Małopolskie Remizy 2019” rozstrzygnięty!


Zdjęcie ilustracyjne.

W dniu 19 lutego br. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 244/19 ogłosił konkurs „Małopolskie Remizy 2019” na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizach małopolskich OSP lub też zagospodarowania terenu wokół tych budynków.

Warunkiem przystąpienia do niego przez Gminy albo posiadające od nich pisemne upoważnienie jednostki OSP było złożenie do organizatora wniosku wraz z załącznikami w terminie od 19.02.2019 do 13.03.2019. Ostatecznie wpłynęło ich 140, z czego jeden nie spełnił wymogów formalnych.

Komisja konkursowa po dokonaniu merytorycznej oceny poprawnych wniosków zgodnie z kryteriami ustalonymi w regulaminie tegorocznej edycji „Małopolskich Remiz” opracowała trzy listy. Były to:

 1. Lista rankingowa 119 Gmin rekomendowanych do przyznania dotacji, wraz ze wskazaniem 122 jednostek OSP.
 2. Lista rankingowa 17 Gmin nie rekomendowanych do przyznania dotacji, wraz ze wskazaniem 17 jednostek OSP.
 3. Lista 28 Gmin rekomendowanych do przyznania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz ze wskazaniem 28 jednostek OSP.

Zarząd Województwa Małopolskiego w oparciu o  ustalenia komisji konkursowej na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br. podjął Uchwałę Nr 655/19 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu „Małopolskie Remizy 2019”, rekomendując tym samym 119 Gmin do otrzymania dotacji celowej na prace budowlano-remontowe w 122 remizach strażackich lub też zagospodarowanie terenu wokół nich, w wysokości odpowiadającej części wnioskowanych przez nie kwot. Wszystkie 28 jednostek samorządu terytorialnego jakie spełniły wymogi formalne  konkursu i zgłaszały chęć uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (łącznie przeznaczy na ten cel 1 mln zł) uzyskały na to zgodę od Zarządu Województwa Małopolskiego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku powstania oszczędności w ramach wolnych środków, dotację celową otrzyma Gmina, której wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

W dniu 29 kwietnia br. Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr VIII/82/19 postanowił udzielić wspomnianym wcześniej 119 Gminom rekomendowanym przez Zarząd pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w 122 remizach strażackich lub też zagospodarowanie terenu wokół tych budynków. Całkowita kwota przeznaczona na dotacje celowe opiewa na ponad 4,3 mln zł.

W ramach tegorocznej edycji „Małopolskich Remiz” środki pieniężne otrzymało 8 sądeckich Gmin – Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łącko, Nowy Sącz, Piwniczna-Zdrój i Podegrodzie. W piątek 7 czerwca br. w Amfiteatrze na Górze Jeżowej w Łącku ich przedstawiciele odebrali z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego i wicemarszałka Łukasza Smółki promesy gwarantujące przyznanie tego wsparcia finansowego.

We wspomnianych wcześniej poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego dotacje celowe w określonej kwocie uzyskały następujące jednostki OSP:

 1. OSP Paszyn – 30 134 zł
 2. OSP Gródek – 41 698 zł
 3. OSP Mszalnica – 42 672 zł
 4. OSP Korzenna Centrum – 31 800 zł
 5. OSP Berest – 13 600 zł
 6. OSP Zarzecze – 24 032 zł
 7. OSP Nowy Sącz – Biegonice – 21 000 zł
 8. OSP Piwniczna-Zdrój – 31 487 zł
 9. OSP Naszacowice – 47 997 zł

Na koniec przypomnijmy, że konkurs „Małopolskie Remizy” jest organizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego od 2009 roku. Ma na celu polepszenie warunków pracy strażaków-ochotników, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan. W jego ramach Gminy otrzymują pomoc finansową w formie dotacji celowej na remonty i prace budowlane w remizach OSP lub też zagospodarowanie terenu wokół nich.

Więcej informacji związanych z tegoroczną edycją konkursu „Małopolskie Remizy” znajdziecie tutaj.

Opracował: Łukasz Koszut
Źródła: www.bip.malopolska.pl, www.wfos.krakow.pl
Zdjęcie: Zbigniew Turek