Klęczany. Uroczystość poświęcenia i przekazania garażu oraz samochodu pożarniczego dla miejscowej jednostki OSP


Nowo wybudowany garaż i zakupiony samochód pożarniczy MAN 12.232 Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach (gmina Chełmiec) zostały oficjalnie poświęcone i przekazane do użytku w sobotę 29 września 2018 roku.

Świąteczny apel z tej okazji miał swój początek o godz. 11:00 na placu przed remizą jednostki.

Po przedstawieniu programu tego jakże wzniosłego wydarzenia w historii OSP Klęczany przez spikera dh Damiana Budnika, dowódca uroczystości asp. Jan Pietrzak złożył raport zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Pawłowi Sejmejowi o gotowości jej rozpoczęcia, po czym nastąpił przegląd pocztów sztandarowych zaproszonych gości, flagowego, a także pododdziału.

Następnie przy akompaniamencie strażackiej orkiestry dętej z OSP Męcina na czele z kapelmistrzem dh Władysławem Michurą, odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, a flaga państwowa została wciągnięta na maszt. W skład pocztu niosącego biało-czerwone barwy narodowe weszli druhowie Wojciech Jakubowski (dowódca), Tomasz Kwiatkowski (flagowy) oraz Tadeusz Zając (asystujący).

Kiedy ta część apelu zakończyła się, Rafał Kasieczka, prezes OSP Klęczany, przywitał zaproszonych gości. Znaleźli się wśród nich wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski wraz z żoną Joanną, radną Powiatu Nowosądeckiego, poseł na Sejm RP Jan Duda, zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Paweł Sejmej, komendant miejski PSP w Nowym Sączu st. bryg. Waldemar Kuźma, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu st. bryg. Paweł Motyka (pełniący także funkcję zastępcy komendanta miejskiego PSP w Nowym Sączu), komendant gminny OG ZOSP RP w Chełmcu dh Ireneusz Mamak, nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz Paweł Szczygieł, komendant miejsko-gminny OMG ZOSP RP w Limanowej dh Wojciech Świerczek, kpt. Piotr Cepuch z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie, proboszczowie parafii Chomranice i Marcinkowice, pomiędzy które podzielone są Klęczany z racji braku własnego kościoła, odpowiednio ks. Stanisław Pachowicz oraz ks. Tadeusz Celusta, poczty sztandarowe OSP Jerzmanowice, OSP Krasne Potockie, OSP Niskowa i Kopalni Surowców Skalnych Klęczany, delegacja OSP Paszyn, sponsorzy, mieszkańcy Klęczan i okolic, a także przyjaciele jednostki. Jak udało nam się dowiedzieć, łącznie ok. 100 osób.

Punktem kulminacyjnym sobotniej uroczystości było poświęcenie garażu oraz samochodu pożarniczego. Dokonał tego ks. Stanisław Pachowicz, proboszcz parafii Chomranice. Po tym, pojazd został oficjalnie przekazany do użytkowania jednostce przez wójta Gminy Chełmiec Bernarda Stawiarskiego w asyście zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Pawła Sejmeja i prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu st. bryg. Pawła Motyki. Kluczyki wraz z dokumentami odebrał prezes OSP Klęczany Rafał Kasieczka z kierowcą dh Robertem Mrozem. Ten ostatni przeprowadził próbę techniczną nowo zakupionego pojazdu. Włączył on silnik i światła, a także zaprezentował działanie sygnałów świetlno-dźwiękowych MAN-a.

Po poświęceniu i przekazaniu garażu oraz samochodu pożarniczego głos po raz drugi w tym dniu zabrał prezes OSP Klęczany Rafał Kasieczka. Na początku podziękował Opatrzności Bożej że jednostka, której szefuje, doczekała się momentu, kiedy to ma wóz bojowy ze zbiornikiem na wodę i miejsce, gdzie może on stać w gotowości do ewentualnego wyjazdu. Jak zaznaczył te materialne osiągnięcia w znaczący sposób podnoszą działalność operacyjną OSP Klęczany. Potem złożył wyrazy wdzięczności wszystkim instytucjom, sponsorom i osobom, którzy w całej historii istnienia jednostki przyczyniły się do jej rozwoju poprzez wsparcie lokalowe na początku funkcjonowania, wszelaką pomoc finansową i materiałową w różnych przedsięwzięciach, zwłaszcza przy budowie garażu, a także zakupie i modernizacji samochodu pożarniczego MAN, jak i również popierania dążeń OSP Klęczany do podniesienia działalności operacyjnej i możliwości udziału w projektach, mających na celu doposażenie jednostki w sprzęt oraz wszelkie dobre rady. W gronie wymienionych znaleźli się m. in. Gmina Chełmiec, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Nadleśnictwo Stary Sącz, Państwo Lucyna i Andrzej Burnagiel oraz firmy Rolbud, Rolbud-Instal, Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany, Gród Podegrodzie, Zakład Budowy Mostów Klęczany, George, Esbud, Tadeusz Figiel, Okęgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Sączu, Carex, Lig-Trans i Betoniarnia Mężyk.

Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski rozpoczął swoje wystąpienie od podziękowań dla wszystkich osób, które dołożyły od siebie cegiełkę do powstania i rozwoju OSP Klęczany. A znaleźli się wśród nich Jan Golonka, Bogusław Pietrzak, Stanisław Kantor i Małgorzata Zając. Jak zaznaczył, obecny kształt jednostki, z budynkiem, garażem i samochodem pożarniczym MAN to ogromna zasługa obecnego prezesa Rafała Kasieczki. Nie zapomniał również docenić wkładu pozostałych członków OSP.

Drogie druhny, drodzy druhowie! Jesteście esencją tej straży, gdyby Was nie było, nie miałaby kto służyć mieszkańcom Klęczan oraz całej gminy Chełmiec. Dziękuję za dotychczasową działalność na rzecz bezpieczeństwa naszego regionu. Potrzeba Waszego istnienia jest ogromna. W razie jakiegokolwiek zagrożenia zawsze można liczyć na klęczańską OSP. Życzę jak najmniej interwencji przy wszelkiego rodzaju zdarzeniach, a jeżeli już zaistnieje konieczność wyjazdu to abyście zawsze wracali do remizy zdrowi i cali oraz żeby nic się Wam złego nie przydarzyło – powiedział Bernard Stawiarski.

Jak podkreślił, Ochotnicza Straż Pożarna to również działalność kulturalna, którą należy pielęgnować. Kończąc dodał, że szansa, że klęczańska jednostka będzie się dalej rozrastać z takim wielkim zapałem jak dotychczas jest duża, bowiem wśród jej członków znajduje się dużo młodzieży.

Trzeci przemawiał zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Paweł Sejmej. Na początku przeczytał okazjonalny list od swojego zwierzchnika nadbryg. Stanisława Nowaka skierowany do prezesa OSP Rafała Kasieczki. Czytamy w nim:

Dzisiejsze święto strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach to dobra okazja, by złożyć podziękowanie za trud i wyrzeczenia ponoszone w imię realizacji powołania do służby na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dlatego dziękując wszystkim Druhnom i Druhom Waszej jednostki za pełnioną służbę składam serdeczne gratulacje za zakończone sukcesem starania o pozyskanie samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz garażu. Jestem przekonany, że idące za tym wzmocnienie potencjału ratowniczego w istotny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa całej gminy Chełmiec. Ze swej strony dziękuję za profesjonalizm i ogromne zaangażowanie, a także zdyscyplinowanie i poświęcenie, z jakim realizowaliście postawione przed Wami zadania. Niech nie zabraknie Wam sił i motywacji do realizacji tego pięknego powołania, które z pewnością przyniesie Wam satysfakcję i uznanie ze strony mieszkańców Klęczan oraz wszystkich, którym przyjdziecie z pomocą. „Ducha nie gaście”, a spoglądając odważnie w przyszłość stawiajcie czoła nowym trudnym wyzwaniom, jakich na co dzień nie brakuje w podejmowanej przez Was służbie.

Mł. bryg. Paweł Sejmej był pod wrażeniem tak dużej ilości przyjaciół i sympatyków Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach.

Niejedna OSP może wam tego pozazdrościć. Nie słyszałem podobnego wystąpienia z podziękowaniami, gdzie wymienione byłoby aż tyle osób zaangażowanych w pomoc jednostce. Wyrazy wdzięczności kieruję z tego miejsca do Pana wójta za to, że wspiera Wasze działania, poprawia stan bezpieczeństwa na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, którą kieruje. Wam natomiast drodzy druhowie i druhny chciałbym podziękować za to, że mieszkańcy Klęczan, gminy Chełmiec oraz powiatu nowosądeckiego mogą na Was liczyć o każdej porze dnia i nocy. Niech św. Florian czuwa nad Wami, abyście zawsze do swoich domów z akcji wracali zdrowi i cali – powiedział zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Poseł na Sejm RP Jan Duda przypomniał, że starania o budowę garażu i zakup samochodu pożarniczego ze zbiornikiem na wodę trwały kilka dobrych lat.

W końcu długo oczekiwany dzień nastał. Jest garaż, wóz bojowy także. Wszyscy się z tego bardzo cieszymy, bo dzięki tym materialnym osiągnięciom Waszej jednostki, zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Klęczan i okolicznych miejscowości na czele ze mną gdyż, mam dom w niedalekim Rdziostowie. Dziękuję za to, że o nie dbacie. Z tego miejsca składam Panu wójtowi Bernardowi Stawiarskiemu oraz Gminie Chełmiec wyrazy wdzięczności, że poprzez wsparcie przy budowie garażu i zakup samochodu pożarniczego MAN zadbali o znaczną poprawę Waszej działalności operacyjnej. Obyście mieli jak najmniej wyjazdów do różnego rodzaju zdarzeń, a jeżeli już będą miały one miejsce, to żeby powroty z nich były bezpieczne, a św. Florian czuwał nad Wami – dodał Jan Duda.

Jako piąty z kolei głos zabrał komendant miejski PSP w Nowym Sączu st. bryg. Waldemar Kuźma. Przedstawił uczestnikom uroczystości, jak trudny był cały proces, który towarzyszył powstaniu jednostki OSP Klęczany.

Mieszkam tu po sąsiedzku, więc miałem okazję przyglądać się jak to wszystko się rodzi, trochę w bólach. Może przeciwników nie mieliście, ale była dość duża grupa niedowiarków, którzy sądzili, że zebrało się paru dorosłych chłopców i chcą sobie z sikawkami pogonić. Nie do końca wierzyli, że to się uda. Myślę, że dzisiaj ostatecznie został położony kres wszystkim niedowiarkom. Macie remizę, samochód pożarniczy i garaż – powiedział na wstępie komendant miejski PSP w Nowym Sączu.

Kontynuując wspomniał, że strażacy-ochotnicy z Klęczan od początku założenia jednostki zastanawiali się jaki wóz bojowy kupić, nie mając jeszcze miejsca, w którym byłby przechowywany. Koniecznie chcieli mieć auto ze zbiornikiem na wodę.

Przekonywałem wtedy prezesa Kasieczkę, nie rób tego, bo będziecie letnią, dzienną Ochotniczą Strażą Pożarną, a tak to się nie da. Wybudujecie garaż, to wówczas otworzą Wam się drzwi do zakupu samochodu pożarniczego ze zbiornikiem na wodę, a jak to zrealizujecie przejdziecie wówczas do wyższej ligi. Dzisiaj właśnie oficjalnie do niej weszliście. Jesteście pełnoprawną jednostką, co prawda jeszcze nie działająca w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale go wspierającą. Teraz zobowiązani jesteście do częstszego nich dotychczas udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Oby było ich jak najmniej, bo przecież pamiętajmy, że wasz wyjazd to czyjeś nieszczęście, większe bądź mniejsze. Ale patrząc na nieubłagalną statystykę, strażackie bezrobocie Wam nie grozi – dodał st. bryg. Waldemar Kuźma.

Kończąc swoje wystąpienie komendant miejski PSP w Nowym Sączu, podziękował OSP Klęczany za dotychczasowe sukcesy w działaniu, które wymagały ogromnego zapału i samozaparcia. Podkreślił, że to nie tylko zasługa prezesa Rafała Kasieczki, bo sam niewiele by zrobił, ale wszystkich członków jednostki oraz instytucji, sponsorów i osób wspierających jednostkę.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu st bryg. Paweł Motyka swoją mowę rozpoczął od gratulacji dla OSP Klęczany za to, jak dużo osiągnęła w niesamowicie krótkim czasie od momentu jej powstania, a przypomnijmy, że miało to miejsce w 2009 roku. Pochwalił także niezwykłą determinację jednostki w działaniu, która przy wsparciu władz samorządowych i sponsorom doprowadziła do wybudowania garażu i zakupu samochodu pożarniczego MAN.

Pamiętam jak na prośbę poprzedniego prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu śp. mł. bryg. w st. spocz. dh Antoniego Bieniasa przyjechałem tu na zebranie i przysłuchiwałem się jak Wy działacie. Przypomnę, że to nie jest Wasz pierwszy wóz bojowy, bo zanim powstał garaż to samochód pożarniczy stał przed remizą, sprzęt znajdował się w budynku OSP i przy alarmie trzeba było wykonać bardzo skomplikowane czynności, a mianowicie przybiec do remizy, załadować auto i dopiero wyjechać. Bałem się, że te utrudnienia zgaszą w Was dotychczasowy zapał w działaniu, ale widzę, że nie zgasiły i bardzo się z tego cieszę – powiedział prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu.

St. bryg. Paweł Motyka podkreślił potrzebę i ważność istnienia OSP Klęczany. Zlokalizowana jest ona przy ruchliwej drodze powiatowej nr 1551K, na granicy dwóch powiatów, nowosądeckiego i limanowskiego. W związku z trwającą obecnie przebudową przeprawy na rzece Dunajec w Nowym Sączu, występują niekiedy utrudnienia z szybkim dotarciem zastępów PSP w rejon Klęczan i najbliższych okolic. Stąd też miejscowa OSP jest zazwyczaj pierwsza na miejscu zdarzenia i może podjąć skuteczne działania.

Kończąc swoją wypowiedź, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu wyznaczył druhnom i druhom zadania jakie wypadałoby zrealizować w najbliższym czasie. Wspomniał o lepszym placu przed budynkiem remizy i własnym sztandarze OSP Klęczany.

Parę zdań od siebie uczestnicy uroczystości usłyszeli od Rafała Pacholarza, prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Sączu. Skierował on wyrazy uznania do wszystkich osób, wykazały tak piękną inicjatywę powołując do życia Ochotniczą Straż Pożarną w Klęczanach. Oznajmił także, że OSM współpracuje na terenie własnego działania różne organizacje i z wielką przyjemnością wspomaga tą jednostkę.

Jako mieszkaniec sąsiednich Chomranic jeżdżę tędy często i widziałem jak z tego zniszczonego budynku powstaje Wasza remiza, jak buduje się ten piękny garaż, jak zmienia się otoczenie. Tego wszystkiego Wam gratuluję. Życzę wszystkim klęczańskim strażakom-ochotnikom, tym co mają odwagę ratować życie, zdrowie i mienie innych, aby wyjazdy do różnego rodzaju zdarzeń zawsze kończyły się sukcesem. Niech św. Florian ma Was w opiece – dodał Rafał Pacholarz.

Paweł Szczygieł, nadleśniczy Nadleśnictwa w Starym Sączu, podkreślił, że leśników i strażaków, zarówno ochotników jak i zawodowców łączy wiele. Głównie jest to służba, ale także różnego rodzaju działania i szkolenia. Pogratulował strażakom z Klęczan determinacji w dążeniu do celu, jakim było wybudowanie garażu i zakup samochodu pożarniczego MAN.

To dla nas wszystkich nauka, za którą dziękuję Wam drodzy druhowie. To ważne, aby mieć cele i je we właściwy sposób realizować – powiedział Paweł Szczygieł.

Na koniec swojej wypowiedzi przyznał, że klęczańscy strażacy-ochotnicy zwiększą teraz potencjał możliwy do wykorzystania na wypadek zagrożenia pożarowego w miejscowych i pobliskich lasach, zarówno tych państwowych jaki i prywatnych, przez co można czuć się pewniej.

Po przemówieniach zaproszonych gości dh Damian Budnik odczytał okazjonalny list od nieobecnego na apelu posła na Sejm RP Wiesława Janczyka, zaadresowany do wójta Gminy Chełmiec Bernarda Stawiarskiego i prezesa OSP Klęczany Rafała Kasieczki. Autor napisał w nim:

Drodzy Organizatorzy, Druhowie, Uczestnicy, Zaproszeni Goście! Pragnę Państwu serdecznie podziękować za zaproszenie mnie na uroczystość przekazania i poświęcenia garażu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Klęczany. W tym szczególnym dniu, na ręce Pana Prezesa Rafała Kasieczki, składam serdeczne gratulacje, wyrazy uznania oraz najlepsze życzenia z okazji dzisiejszej uroczystości. Życzę, aby nowy samochód jeszcze bardziej podniósł sprawność operacyjną tutejszej jednostki. Dziękuję, przy tej okazji za wszelkie wytrwałe działania, które służą wzmocnieniu jakości bezpieczeństwa mieszkańców na wypadek zagrożenia żywiołem ognia i innych nieoczekiwanych zdarzeń. Niech podejmowany trud daje satysfakcję i uznanie mieszkańców. Wam drodzy strażacy dziękuję za zaangażowanie, aktywną na co dzień postawę, oddanie oraz ofiarną, ciężką i odpowiedzialną pracę, wymagającą sprawności i wysiłku. Wyrażam wdzięczność za Wasze, świadome branie ryzyka, które podejmujecie dla ratowania ludzkiego życia, zdrowia i mienia. Gratuluję prezentowania postaw prospołecznych i postaw patriotycznych, zaangażowania i dbałości o wizerunek tej cenionej przez obywateli służby. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia życzenia pomyślności oraz sukcesów wżyciu osobistym i zawodowym. Niech codzienne zmagania podejmowane w trosce o bezpieczeństwo przynoszą satysfakcję i pewność dobrze wypełnianych obowiązków. Jednocześnie pragnę zapewnić o gotowości współpracy i działania w sprawach, w których może być pomocne moje wsparcie.

Finałem apelu był meldunek o jego zakończeniu, który dowódca uroczystości złożył zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz rozwiązanie szyków. Po tym goście mogli wpisać się do księgi pamiątkowej, która znajdowała się na stoliku w remizie. Dokonali tego m.in. mł. bryg. Paweł Sejmej i Jan Duda.

Na uczestników apelu z okazji poświęcenia i przekazania garażu oraz samochodu pożarniczego dla OSP Klęczany czekał jeszcze uroczysty obiad w zaprzyjaźnionym lokalu, sponsorowany przez Państwa Lucynę i Andrzeja Burnagiel. Przemarsz do niego spod remizy nastąpił przy akompaniamencie strażackiej orkiestry dętej z OSP Męcina.

Po nim dalsze świętowanie miało miejsce w budynku OSP.

Kończąc przypomnijmy, że budowa garażu przy obiekcie będącym siedzibą klęczańskich strażaków-ochotników rozpoczęła się w 2017 roku, natomiast ostatnie prace wykończeniowe zakończyły się w bieżącym 2018. Wartość inwestycji to 75 670, 28 zł. Projekt, dzięki któremu powstał garaż, pn. „Rozbudowa remizy OSP w Klęczanach” był współfinansowany ze środków samorządu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017” w kwocie 37 835, 14 zł. Natomiast więcej informacji o nowo zakupionym samochodzie pożarniczym MAN 12.232 należącym do OSP Klęczany pisaliśmy w jednym naszych sierpniowych artykułów. Jest on dostępny tutaj. Zainteresowanych zapraszamy do lektury.

Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcia: Zbigniew Turek, Mariusz Węgrzynek