Stary Sącz. II Zjazd Sądeczan


W niedzielę w Starym Sączu na błoniach przy Ołtarzu Papieskim odbył się II Zjazd Sądeczan. Został on zorganizowany przez Fundację Sądecką wraz ze Społeczno-Kulturalnym Towarzystwem „Sądeczanin”. W ramach zjazdu przeprowadzono zawody w konkurencjach strażackich dla jednostek OSP. Łącznie wzięło w nich udział 23 drużyny, zarówno męskie (grupa A) jak i żeńskie (grupa C). Komisję sędziowską powołał komendant miejski PSP w Nowym Sączu, a sędzią głównym był kpt. Piotr Wysowski. Uczestnicy zawodów mieli do wykonania takie zadania jak budowa linii ssawnej, budowa linii głównej z dwoma liniami gaśniczymi, okrążenie stożka ostrzegawczego, slalom między tyczkami z fantomem na noszach typu deska oraz lanie wody do otworu.

Zwycięzcami zawodów została męska drużyna z OSP Łącko. Otrzymała ona nagrodę główną, jaką był czek na 5 tys. zł, ufundowaną przez firmę Grand. Na drugim miejscu uplasowała się męska drużyna z OSP Mogilno, na trzecim zaś męska drużyna z OSP Wyskitna. W przypadku drugiego i trzeciego miejsca nagrody sponsorowała firma Mo-Bruk S.A.