Łącko. Ćwiczenia jednostek OSP z zakresu taktyki działań gaśniczych oraz pracy w aparatach ODO


W dniu 23 listopada 2019 roku (sobota) w Łącku, na jednym z tamtejszych obiektów przeznaczonych do rozbiórki, przeprowadzone zostały ćwiczenia jednostek OSP z zakresu taktyki działań gaśniczych oraz pracy w aparatach ODO.

Rozpoczęły się one o godz. 15:00, a wzięli w nich udział strażacy-ochotnicy z Łącka i Czerńca.

Na początku każda z OSP zrealizowała scenariusz manewrów, który przewidywał sprawienie linii gaśniczej do budynku, ewakuowanie z niego osób poszkodowanych, a także ugaszenie pożaru. Jako pierwsza założenia wykonała ekipa OSP Łącko, po niej zaś to samo zrobili druhowie z OSP Czerniec.

Następnie obie jednostki przystąpiły do odbycia szkolenia wg własnego zamysłu. Obejmowało ono m.in. omówienie zasad BHP w czasie akcji w warunkach pożarowych, używanie aparatów ODO, sprawianie drabin, podawanie wody na wyższe kondygnacje w asekuracji podczas pracy na drabinach, kwalifikowaną pierwszą pomoc, taktykę działań gaśniczych, jak i również tzw. reset pożaru.

Wszystkie założenia ćwiczeń zostały zrealizowane.

Manewrom przyglądały się osoby postronne, wśród nich właściciel budynku na jakim były one prowadzone. Warto zaznaczyć, że to właśnie on wyszedł z inicjatywą ich organizacji. Dzięki uprzejmości Gminy Łącko na czas trwania szkolenia, zamknięto dla ruchu ulicę, przy której znajdował się obiekt ćwiczeń.

Siły i środki uczestniczące w manewrach:

  • OSP Czerniec – zastęp GBARt 2,5/24 (4 osoby),
  • OSP Łącko – zastęp GBARt 2,5/16 (6 osób),
  • OSP Łącko – zastęp GCBA 6/32 (4 osoby).

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Turek