„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych 2019”. Nowe samochody pożarnicze w 41 małopolskich jednostkach OSP


Od 13 września br. druhny i druhowie z OSP Nowy Sącz - Biegonice cieszą się z posiadania zakupionej w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych 2019” nowej Scanii P360 w zabudowie firmy Wawrzaszek.

Dzięki tegorocznej edycji „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” kolejne jednostki OSP z terenu województwa małopolskiego mogą wzbogacić swoją bazę sprzętową o nowe samochody pożarnicze.

Zakup pojazdów odbywa się ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Krakowie, a także KSRG-u, MSWiA, samorządów terytorialnych (w tym konkursu „Bezpieczna Małopolska”) oraz firm ubezpieczeniowych przekazanych OSP przez Komendanta Głównego PSP. Warto zaznaczyć, że i same jednostki mają swój własny wkład finansowy w finalizację tego przedsięwzięcia.

Nowe samochody pożarnicze zyskają druhny i druhowie z czterdziestu jeden OSP z terenu województwa małopolskiego, w tym pięciu działających na obszarze chronionym przez KM PSP Nowy Sącz. Odbiorcami są:

 1. OSP Bańska Niżna (powiat nowotarski, gmina Szaflary).
 2. OSP Bogucice (powiat bocheński, gmina Bochnia).
 3. OSP Brzezna (powiat nowosądecki, gmina Podegrodzie).
 4. OSP Chrząstowice (powiat olkuski, gmina Wolbrom).
 5. OSP Czułówek (powiat krakowski, gmina Czernichów).
 6. OSP Harbutowice (powiat myślenicki, gmina Sułkowice).
 7. OSP Jastew (powiat brzeski, gmina Dębno).
 8. OSP Jurków (powiat limanowski, gmina Dobra).
 9. OSP Karniowice (powiat krakowski, gmina Zabierzów).
 10. OSP Krzeszów (powiat suski, gmina Stryszawa).
 11. OSP Łącko (powiat nowosądecki, gmina Łącko).
 12. OSP Łęg Tarnowski (powiat tarnowski, gmina Żabno).
 13. OSP Łososina Dolna (powiat nowosądecki, gmina Łososina Dolna).
 14. OSP Łyczanka (powiat myślenicki, gmina Siepraw).
 15. OSP Męcina (powiat limanowski, gmina Limanowa).
 16. OSP Moszczenica Wyżna (powiat nowosądecki, gmina Stary Sącz).
 17. OSP Nawojowa Góra (powiat krakowski, gmina Krzeszowice).
 18. OSP Nowy Sącz – Biegonice (powiat miasto Nowy Sącz, gmina miasto Nowy Sącz).
 19. OSP Oświęcim (powiat oświęcimski, gmina miasto Oświęcim).
 20. OSP Pałecznica (powiat proszowicki, gmina Pałecznica).
 21. OSP Pierzchów (powiat wielicki, gmina Gdów).
 22. OSP Polanka Wieka (powiat oświęcimski, gmina Polanka Wielka).
 23. OSP Przyszowa (powiat limanowski, gmina Łukowica).
 24. OSP Raciborsko (powiat wielicki, gmina Wieliczka).
 25. OSP Rzezawa (powiat bocheński, gmina Rzezawa).
 26. OSP Sękowa (powiat gorlicki, gmina Sękowa).
 27. OSP Skawina I (powiat krakowski, gmina Skawina).
 28. OSP Staniątki (powiat wielicki, gmina Niepołomice).
 29. OSP Sułoszowa II (powiat krakowski, gmina Sułoszowa).
 30. OSP Szalowa (powiat gorlicki, gmina Łużna).
 31. OSP Szczodrkowice (powiat krakowski, gmina Skała).
 32. OSP Śmiłowice (powiat proszowicki, gmina Nowe Brzesko).
 33. OSP Trzyciąż (powiat olkuski, gmina Trzyciąż).
 34. OSP Tyniec (powiat miasto Kraków, gmina miasto Kraków).
 35. OSP Ulina Wielka (powiat miechowski, gmina Gołcza).
 36. OSP Wola Kalinowska (powiat krakowski, gmina Sułoszowa).
 37. OSP Wróżenice (powiat miasto Kraków, gmina miasto Kraków).
 38. OSP Zachełmna (powiat suski, gmina Budzów).
 39. OSP Zagórze (powiat chrzanowski gmina Babice).
 40. OSP Zawada (powiat myślenicki, gmina Myślenice).
 41. OSP Zederman (powiat olkuski, gmina Olkusz).

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” powstał w czerwcu 2018 roku i jest realizowany w ramach współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z funduszami wojewódzkimi. Obejmuje on w sposób kompleksowy kwestie związane ze wsparciem pieniężnym dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego oraz jednostek OSP przy zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratunkowych oraz podczas usuwania skutków katastrof naturalnych i awarii. Dofinansowanie to odbywa się na podstawie „Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska” podpisanym w dniu 30 października 2015 roku pomiędzy ówczesnym Ministrem Spraw Wewnętrznych a Ministrem Środowiska. Pierwszy z nich (obecnie jest to Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji) dokonuje akceptacji listy przedsięwzięć do realizacji w ramach programu, która zgodnie z treścią wspomnianego wyżej dokumentu przesłana zostaje do tego drugiego celem zaopiniowania pod względem zgodności z zakresem określonym w porozumieniu, a następnie po pozytywnym rozpatrzeniu jest podstawą do rozpoczęcia przez wybrane podmioty procedury uruchamiania przyznanych środków finansowych. Zakup sprzętu nie byłby do końca możliwy, gdyby nie wsparcie pieniężne samorządów terytorialnych.

Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcie: Mariusz Węgrzynek