Nowy Sącz. Potrącenie rowerzystki przez samochód osobowy na ul. Królowej Jagwigi


W dniu 27 czerwca 2019 roku (czwartek) ok. godz. 14:10 na ul. Królowej Jadwigi w Nowym Sączu doszło do zdarzenia drogowego.

Kierujący samochodem osobowym Opel Corsa podczas wykonywania manewru omijania pojazdu, który w tym czasie zatrzymał się na prawym pasie ruchu ustępując pierwszeństwa osobom znajdującym się na oznakowanym przejściu dla pieszych, potrącił rowerzystkę, która na nie wjechała – poinformowała nasz portal Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej KMP Nowy Sącz.

Do akcji ratunkowej skierowane zostały Pogotowie Ratunkowe i Policja.

Ratownicy medyczni z podstawowego ZRM-u stacjonującego w nowosądeckiej stacji SPR-u po przebadaniu kierującej jednośladem na miejscu zdarzenia podjęli decyzję o przetransportowaniu jej do szpitala.

Wiadomo, że zarówno kierowca samochodu osobowego jak i rowerzystka byli trzeźwi.

Obydwoje zostali ukaraniu mandatami karnymi przez wykonujących swoje czynności na ul. Królowej Jadwigi funkcjonariuszy WRD KMP Nowy Sącz.

Tekst i zdjęcie: Łukasz Koszut


Warto wiedzieć…

Mandat za omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu to 500 zł. Dodatkową karą jest 10 punktów karnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, jeżeli chce je przekroczyć. Mówi o tym Art. 26 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1990, z późn. zm.):

Kierującemu pojazdem zabrania się (…) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Pamiętajmy, że rower to też pojazd.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2013 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 1624, z późn. zm.) mówi, że jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy kosztować nas będzie 100 zł. W najgorszym przypadku możemy zostać ukarani naganą albo nawet karą 3 tys. zł grzywny za wykroczenie przeciwko przepisom o bezpieczeństwie lub porządku ruchu na drogach publicznych. Określa to Art. 97 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 821):

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Tekst: Łukasz Koszut