Prezentacje jednostek OSP. 06/2018: Ochotnicza Straż Pożarna w Królowej Górnej


Ne terenie gminy Kamionka Wielka zlokalizowane są cztery jednostki OSP. Jedną z nich jest Ochotnicza Straż Pożarna w Królowej Górnej, którą odwiedziliśmy w sobotę 18 sierpnia 2018 roku. Cel wizyty – oczywiście jej późniejsza prezentacja na łamach naszego portalu.

OSP Królowa Górna została założona w 1985 roku. Nie jest włączona w struktury Krajowego Systemu ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Aktualnie strażacy-ochotnicy mają do dyspozycji dwa samochody pożarnicze, którymi są Steyr 12S23 oraz Mitsubishi L200.

Więcej informacji i zdjęć związanych z jednostką już niebawem pojawi się na naszej stronie internetowej w zakładce poświęconej OSP Królowa Górna.

Tekst i zdjęcie: Łukasz Koszut