„Małopolskie Remizy 2018”. Znamy wyniki konkursu!


Zdjęcie ilustracyjne.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 614/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku zatwierdził wyniki konkursu „Małopolskie Remizy 2018” na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.

Na liście rankingowej, wśród 83 gmin rekomendowanych do przyznania dotacji znajduje się 6 jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu nowosądeckiego. Są to Chełmiec, Krynica-Zdrój, Łącko, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Podegrodzie.

W poszczególnych gminach dotacje w określonej kwocie otrzymają następujące jednostki OSP:

  1. OSP Krasne Potockie – 28 531 zł
  2. OSP Mochnaczka Wyżna – 18 910 zł
  3. OSP Kadcza – 30 998 zł
  4. OSP Milik – 41 560 zł
  5. OSP Głębokie – 22 716 zł
  6. OSP Juraszowa – 41 560 zł

Pełne teksty uchwały wraz z dwoma załącznikami (listy gmin i jednostek OSP rekomendowanych i nie rekomendowanych do przyznania dotacji) oraz uzasadnienia znajdziecie tutaj.

Konkurs „Małopolskie Remizy” jest organizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego od 2009 roku. Ma na celu polepszenie warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan. W ramach tego konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na remonty i prace budowlane w remizach OSP lub też zagospodarowanie terenu wokół nich.

Opracował: Łukasz Koszut
Źródło: www.malopolska.pl
Zdjęcie: Mariusz Węgrzynek