Ze Straży Granicznej do Straży Pożarnej. OSP z Kamiannej, Nawojowej i Obidzy pozyskały samochody wycofane ze służby w KaOSG


Zdjęcie ilustracyjne.

Końcem ubiegłego roku, Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu opublikował wykaz składników swojego majątku ruchomego, które zostały przeznaczone do zbycia. Wśród nich znajdowało się sześć samochodów. Były to Ford Mondeo, Ford Transit, Land Rover Defender 110, Skoda Superb oraz dwa Volkswageny Transportery T4.

Postanowiliśmy rozeznać się w sytuacji i ustalić, jak dalej potoczyły się ich losy.

Z uzyskanych przez nas informacji wszystkie wyżej wymienione pojazdy znalazły nowych właścicieli. Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu przekazał nieodpłatnie poszczególne samochody do następujących podmiotów:

  • Ford Mondeo – Gmina Kłomnice
  • Ford Transit – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  • Land Rover Defender 110 – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  • Skoda Superb (po wypadku – orzeczona szkoda całkowita) – Gmina Kłomnice
  • Volkswagen Transporter T4 – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  • Volkswagen Transporter T4 – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Przekazanie samochodów nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017 poz. 729) oraz Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 2014.120).

Na podstawie powyższych przepisów pierwszeństwo w pozyskaniu mienia uznanego przez nas za zbędne mają w pierwszej kolejności inne jednostki organizacyjne Straży Granicznej, a następnie pozostałe formacje podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji takie jak Państwowa Straż Pożarna lub Policja. Dopiero później rozpatrywane są wnioski przysyłane przez pozostałe podmioty – poinformował nasz portal sierż. szt. SG Michał Tokarczyk z Referatu Prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Cztery samochody pozyskane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu zostały przez nią nieodpłatnie przekazane strażakom-ochotnikom.

Pojazdy trafiły do trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowosądeckiego oraz jednej z powiatu limanowskiego – poinformował nas nadbryg. Stanisław Nowak, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Poszczególne samochody otrzymały następujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:

  • Ford Transit – OSP Świdnik (powiat limanowski, gmina Łukowica)
  • Land Rover Defender 110 – OSP Obidza (powiat nowosądecki, gmina Łącko)
  • Volkswagen Transporter T4 – OSP Kamianna (powiat nowosądecki, gmina Łabowa)
  • Volkswagen Transporter T4 – OSP Nawojowa (powiat nowosądecki, gmina Nawojowa)

Jak Ochotnicze Straże Pożarne zagospodarują pojazdy, które trafiły do nich początkiem 2018 roku? Z doświadczenia wiemy, że terenówki najczęściej kończą jako lekkie samochody specjalne rozpoznawczo-ratownicze (SLRR), zwłaszcza w jednostkach zlokalizowanych w obszarach górskich (z uzyskanych informacji taki właśnie los spotkał Land Rovera Defendera 110, który otrzymała OSP Obidza). Natomiast vany, w różnych typach zabudowy (osobowa, osobowo-towarowa lub furgon), mogą zostać zaadaptowane na lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze z motopompą (GLM), lekkie samochody specjalne do przewozu ratowników – mikrobusy (SLBus), a w porywach nawet na lekkie samochody specjalne ratownictwa technicznego (SLRt).

Na terenie powiatu nowosądeckiego są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych posiadające obecnie na swoim wyposażeniu pojazdy, które niegdyś służyły w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu. Mowa tu o OSP Głębokie (gmina Piwniczna-Zdrój) i OSP Moszczenica Wyżna (gmina Stary Sącz). Obie jednostki zaadaptowały otrzymane Land Rovery Defendery 110 na lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze (SLRR).

Na koniec warto dodać ważną informację. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych nie mogą samodzielnie występować do formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (np. Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej czy Policji) o pozyskanie składników ich majątku ruchomego, które zostały przeznaczone do zbycia.

Tekst i zdjęcie: Łukasz Koszut