14.10.2017: Podrzecze. Gminne manewry jednostek OSP


Wczoraj w Podrzeczu w gminie Podegrodzie na terenie zakładu zajmującego się produkcją okien odbyły się kolejne ćwiczenia zgrywające dla jednostek OSP. Założeniem ćwiczeń był pożar który wystąpił w hali produkcyjnej.

W ćwiczeniach udział brały wszystkie jednostki OSP z gminy Podegrodzie. Odbyły się one pod bacznym okiem zastępcy  komendanta Pawła Motyki z KM PSP w Nowym Sączu oraz bryg Mariana Marszałka naczelnika wydziału operacyjno – szkoleniowego.

Wewnątrz hali produkcyjnej w której wybuchł pożar znajdował się poszkodowany pracownik. Strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych ewakuowali poszkodowanego oraz udzielili mu pierwszej pomocy medycznej. Zostały podane cztery prądy wody na palący się obiekt zakładu, dodatkowa rota w AODO była w gotowości do ewentualnej podmiany strażaków gaszących pożar. Z racji braków dostępnych hydrantów przeciw pożarowych zasilanie wodne zostało utworzone przy budynku remizy OSP Podrzecze wykorzystując tamtejszy zbiornik przeciw pożarowy. Woda do miejsca zdarzenia dostarczana była metodą przepompowywania, łącznie na odcinku około 700 metrów. Druhowie z OSP Chochorowice na czas ćwiczeń kierowali ruchem pojazdów. Wszystkie założenia ćwiczeń zostały zrealizowane.

Tekst oraz zdjecia : Zbigniew Turek