07.10.2017: Moszczenica Wyżna. Gminne ćwiczenia zgrywające


W Moszczenicy Wyżnej  na obiekcie produkcyjnym Wołowiny ” Mipol ” odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminny Starego Sącza i miasta Nowego Sącza. Zorganizowane one zostały przez komendanta gminnego Pawła Banacha współpracy  z KM PSP w Nowym Sączu.

Odprawa jednostek na palcu przy remizie OSP Moszczenica Wyżna poprzedziła wczorajsze sobotnie ćwiczenia, dowódcy zastępów otrzymali wytyczne oraz informacje na temat schematu przeprowadzanych manewrów.

Po odprawie dowódców  strażacy udali się do swoich zastępów oczekując radiowego wezwania do zdarzenia. Scenariusz manewrów zakładał pożar na terenie zakładów produkcyjnych wołowinę. Jako pierwsza jednostka do zdarzenia udała się OSP Moszczenica Wyżna zastępami GCBA oraz GBA, w chwili dojazdu pożar bardzo szybko rozprzestrzeniał się na  dalsze hale magazynowe i pomieszczenia.

Strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych przystąpili do przeszukania pomieszczeń nie zajętych przez ogień w celu ewakuacji  pracowników zakładu którzy znajdowali się wewnątrz. Jeden z pracowników nie okazywał funkcji życiowych, strażacy wykonali RKO które przyniosło efekt i poszkodowany odzyskał funkcje życiowe, podany również został mu tlen. W celu ochrony przed utrata ciepła nakryty został folią NRC, pozostał on pod opieką druhów z OSP Moszczenica Wyżna do czasu przybycia karetki pogotowia. Drugi z poszkodowanych pracowników przy pomocy strażaków opuścił budynek o własnych siłach, również podany został mu tle oraz udzielone zostało wsparcie psychiczne. Przy pomocy drabiny D10-W został podany prąd wody z góry. Zastęp z OSP Moszczenica Niżna rozstawił kurtynę wodą w celu ochrony zagrożonych obiektów. Również sprawili oni linie gaśniczą podawaną przez drabinę na dach budynku. Z względu na trudne zaopatrzenie  wodne do miejsca zdarzenia dysponowane zostały kolejne siły i środki z gminy Starego Sącza i miasta Nowego Sącza. Zastępy rozwijały linie  zasilające z samochodów bojowych. W dużej odległości od miejsca pożaru  z pobliskiej rzeki zorganizowany został punkt stanowiska wodnego przy którym pracowali strażacy z OSP Gołkowice Górne, motopompa pływająca zaopatrywała ciężki zastęp z Gołkowic który podawał wodę do zastępów zlokalizowanych na drodze, skąd następnie woda trafiała do zastępów będących bezpośrednio najbliżej miejsca pożaru. Po zakończeniu wszystkich założeń manewrów zastępca komenda miejskiego PSP w Nowym Sączu st.bryg. Paweł Motyka podsumował ćwiczenia na odprawie końcowej. Podkreślił on bardzo dobrą i szybką współpracę jednostek biorących udział. Po  podsumowaniu odbył się poczęstunek dla uczestników.

Tekst oraz zdjęcia : Zbigniew Turek