01.07.2017: Niskowa. Szkolenie dla strażaków PSP i OSP z wykorzystaniem mobilnego trenażera zbiornika LPG


W sobotę w OSP Niskowa, staraniem władz tej jednostki, zostało zorganizowane szkolenie dla strażaków PSP i OSP z wykorzystaniem mobilnego trenażera zbiornika LPG, dzięki któremu można w pełni odzwierciedlić realizm różnego rodzaju zdarzeń z udziałem tego gazu, znanego jako propan-butan. Obiekt ćwiczeń dostarczyła do Niskowej firma OLC-FIRE ze Starogardu Gdańskiego, realizująca kompleksowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego w przemyśle.

Do udziału w zajęciach zgłoszona została grupa złożona z 20 osób. Byli to członkowie dziesięciu jednostek OSP z Barcic, Gołkowic Górnych, Grybowa – Białej, Krużlowej Wyżnej, Moszczenicy Wyżnej, Niskowej, Nowego Sącza – Biegonic, Ptaszkowej, Starego Sącza i Stróż oraz strażacy z KM PSP w Nowym Sączu.

Szkolenie przebiegało dwuetapowo. Najpierw miała miejsce dwugodzinna część teoretyczna, która rozpoczęła się o godz. 9:00. W czasie jej trwania poruszone zostały zagadnienia dotyczące właściwości fizykochemicznych wraz z charakterystyką mieszanin propan-butan, a także zjawisk towarzyszących emisji i pożarom gazu płynnego. Omówiono rodzaje zbiorników magazynowych wraz z armaturą oraz koncepcje działań podczas uwolnienia LPG do atmosfery.

Następnie o godz. 11:00 swój początek miała część praktyczna, trwająca ok. 5 godzin (zakończyła się między godz. 15:00 a 16:00). Uczestnicy szkolenia wykorzystywali w niej wiedzę, którą zdobyli w panelu teoretycznym. Na terenie za remizą OSP Niskowa omówione zostały elementy zbiornika magazynowego LPG . Strażacy dowiedzieli się jak umiejętnie wykorzystywać urządzenia pomiarowe do określenia stref zagrożonych wybuchem, ograniczać emisję fazy gazowej i ciekłej na armaturze instalacji zbiornika magazynowego LPG oraz jak dokonywać kontroli podczas działań z emisją i pożarem fazy gazowej i ciekłej.

Zarówno część teoretyczną jak i praktyczną zajęć prowadził kpt. Dariusz Olcen, na co dzień dowódca zmiany I w JRG 1 PSP Elbląg, który jest także wykwalifikowanym instruktorem CFBT.pl (CFBT to skrót od angielskiego Compartment Fire Behaviour Training, określającego szkolenie poświęcone całemu spektrum zagadnień związanych z występowaniem pożarów w obiektach, tzw. wewnętrznych).

Dzięki trenażerowi możliwe było odwzorowanie różnych, realnych scenariuszy zdarzeń, przykładowo związanych z rozszczelnieniem instalacji albo pożarem zbiornika pełnego gazu LPG. Uczestnicy szkolenia przetestowali  w praktyce odmienne sposoby prowadzenia działań ratowniczych jak też zapoznali się z niebezpieczeństwami jakie mogą wystąpić podczas tego typu akcji – poinformował nas Grzegorz Smoleń, koordynator projektu.

Zastępca naczelnika OSP Niskowa podkreśla także, że szkolenia wszelkiego typu są bardzo istotne dla strażaków.

Naszym pierwszym przykazaniem jest ratowanie życia, drugim podnoszenie kwalifikacji – dodaje.

W przyszłości jednostka z Niskowej planuje zorganizować inne ćwiczenia o bardzo ciekawej tematyce.

Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcia: OSP Niskowa