Trenażer zbiornika LPG w OSP Niskowa!


Ochotnicza Straż Pożarna w Niskowej serdecznie zaprasza wszystkich strażaków na zajęcia praktyczne i teoretyczne związane z występowaniem pożarów gazów LPG, potocznie znanego jako propan – butan. Używany jest jako gaz, lecz podczas jego przechowywania w zbiornikach pod ciśnieniem jest cieczą.

Stosowany jest głównie jako:

– paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),
– źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,
– paliwo silnikowe – autogaz,
– paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,
– paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,
– paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,
– gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

A zatem co to jest trenażer zbiornika LPG ??

Trenażer zbiornika LPG służy do ćwiczeń z zakresu usuwania nieszczelności powstałej na zaworze rurociągu gazowego.Ćwiczenia prowadzone są w trzech wariantach – pożar  gazu wydobywającego się:

– z dławicy,
– z kryzy łączącej zawór ze zbiornikiem,
– na wylocie rurociągu.

Ćwiczenie polega na zsynchronizowanej pracy dwóch rot, jednej dławiącej płomień poprzez podanie prądu mgłowego oraz drugiej usuwającej nieszczelność przy użyciu narzędzi, bądź dokręcającej zawór ręcznie. Zakończenie ćwiczenia następuje automatycznie po usunięciu nieszczelności. Trenażer zasilany jest z zestawu trzech butli z gazem propan.

Opracował: Zbigniew Turek

Źródło: wikipedia.org, arkom.com.pl, OSP Niskowa