Nowy Sącz, powiat nowosądecki. Zabezpieczenie IV i V etapu 72. Tour de Pologne przez służby ratownicze i porządkowe


W środę i w czwartek do Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego zawitał 72. Tour de Pologne. Miasto było miejscem mety IV etapu (5.08.2015) oraz startu V etapu (6.08.2015) tego jakże znanego i popularnego wyścigu kolarskiego. Trasa IV etapu prowadziła z Jaworzna do Nowego Sącza (220 km, na mecie w Nowym Sączu jako pierwszy zameldował się Maciej Bodnar z grupy Tinkoff Saxo), natomiast V etapu z Nowego Sącza do Zakopanego (223 km).

Wyścig niósł ze sobą, jak wiadomo duże emocje sportowe, ale stwarzał też utrudnienia. Przejazd kolarzy głównymi arteriami komunikacyjnymi Nowego Sącza wymagał wcześniejszego ich zamknięcia dla pozostałych użytkowników, zwłaszcza kierowców i pieszych. Wyznaczone zostały objazdy. Utrudnienia w ruchu miały miejsce także na drogach powiatu nowosądeckiego w gminach, przez które przebiegała trasa przejazdu peletonu. Niedogodności związane z wyścigiem odczuli pasażerowie komunikacji miejskiej i innych przewoźników. Z drugiej strony obecność 72. Tour de Pologne była dla Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego doskonałą okazją do promocji.

wyscig_tytulowa02

Podczas tego typu imprez sprawą priorytetową jest zawsze zapewnienie bezpieczeństwa na trasie przejazdu, zarówno uczestnikom wyścigu, jak i również licznie zgromadzonym widzom oraz minimalizacja różnego rodzaju utrudnień.

Z informacji jakie uzyskaliśmy, w zabezpieczeniu 72. Tour de Pologne na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego prócz służb organizacyjnych wyścigu udział wzięły następujące służby ratownicze i porządkowe:

Policja
W stałym peletonie jechało 6 pilotów i 10 policjantów na motocyklach z KWP w Krakowie. W pierwszym dniu wyścigu do czuwania nad bezpieczeństwem skierowano 95 funkcjonariuszy z WDR KMP w Nowym Sączu, KMP w Tarnowie, KPP w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Gorlicach oraz KWP w Krakowie; w drugim dniu wyścigu 46 funkcjonariuszy z KMP w Nowym Sączu. Zadania policji polegały na kierowaniu ruchem na skrzyżowaniach z odcinkami dróg i ulic wyłączonymi na czas wyścigu, wskazywaniu kierowcom objazdów, a podczas przejazdu kolarzy dbaniu m.in. o to, aby osoby postronne nie wbiegały na jezdnię. Policjanci w radiowozach i na motocyklach prowadzili peleton i zabezpieczali trasę przejazdu.
Straż pożarna
Tylko jednostki OSP z obszaru chronionego przez KM PSP w Nowym Sączu zostały skierowane do zabezpieczenia 72. Tour de Pologne, PSP nie brała udziału we wspomnianym zabezpieczeniu. W pierwszym dniu wyścigu wyłącznie na terenie miasta Nowego Sącza do czuwania nad bezpieczeństwem skierowano łącznie 90 strażaków-ochotników (60 strażaków-ochotników wraz z rezerwą, która ze względu na zaistniałe zapotrzebowanie także wzięła udział w zabezpieczeniu) z jednostki OSP Nowy Sącz-Biegonice oraz jednostek OSP z obszaru gmin powiatu nowosądeckiego, przez które w tym dniu trasa wyścigu nie przebiegała – były to jednostki OSP z gmin Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko i Łososina Dolna; w drugim dniu wyścigu wyłącznie na terenie miasta Nowego Sącza łącznie 30 strażaków-ochotników z jednostki OSP Nowy Sącz-Biegonice oraz jednostek OSP z obszaru gmin powiatu nowosądeckiego, przez które w tym dniu trasa wyścigu nie przebiegała – były to jednostki OSP z gmin Grybów, Kamionka Wielka i Łabowa. Do czuwania nad bezpieczeństwem w gminach, przez które trasa wyścigu przebiegała (gminy: Chełmiec, Podegrodzie, Stary Sącz i Łącko), zostały skierowane jednostki OSP zlokalizowane na terenie tych gmin, wyznaczone przez miejscowych komendantów gminnych. Zadania strażaków-ochotników polegały na wyznaczeniu trasy przejazdu peletonu kolarskiego oraz zabezpieczeniu jej przed dostępem osób postronnych, a także pilnowaniu wjazdów i wyjazdów na wyłączone z ruchu ulice i drogi.
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
Medycy z SPR odpowiadali za zabezpieczenie medyczne podczas wyścigu.
Straż miejska w Nowym Sączu
Straż gminna w Chełmcu
Straż graniczna
W zabezpieczeniu 72. Tour de Pologne w Nowym Sączu brał udział jeden patrol w składzie dwóch funkcjonariuszy wraz z pojazdem służbowym Placówki Straży Granicznej w Tarnowie, Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu. Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu nie brali udziału we wspomnianym zabezpieczeniu.
Żandarmeria wojskowa
Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza w Nowym Sączu

Na koniec warto dodać, że w czasie imprezy nie doszło do żadnych incydentów drogowych.

Zdjęcia: Łukasz Koszut, Łukasz Popardowski, Zbigniew Turek, Mariusz Węgrzynek.