Nowy Sącz. Alarm fałszywy z instalacji wykrywania pożaru w lokalu rozrywkowym przy ul. Rynek


W sobotę ok. godz. 23:30 dwa zastępy PSP z JRG 2 Nowy Sącz zostały zadysponowane do jednego z lokali rozrywkowych zlokalizowanych przy ul. Rynek.

Po przybyciu na miejsce w wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że doszło do uruchomienia czujki sygnalizacji pożarowej wskutek zbyt intensywnego zadymienia w pomieszczeniach dyskoteki. Był to sztuczny dym powstały przy pomocy wytwornicy. – poinformował nasz portal bryg. Marian Marszałek, rzecznik prasowy KM PSP w Nowym Sączu.

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako alarm fałszywy z instalacji wykrywania pożaru. Może zastanawiać dlaczego na ul. Rynek zadysponowano zastępy PSP z JRG 2 Nowy Sącz, skoro to nie rejon działań tej jednostki. Stało się tak, gdyż w tym samym czasie zastępy PSP z JRG 1 Nowy Sącz brały udział w akcji gaszenia pożaru poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Jamnickiej.


Warto wiedzieć…

  1. Niektóre budynki i tereny z obszaru miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego posiadają systemy sygnalizacji pożarowej wyposażone w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, które samoczynnie wykrywają i automatycznie przekazują informacje o powstaniu pożaru do SKKM w KM PSP. Są one połączone z Systemem Wspomagania Decyzji ST (SWD-ST). W przypadku uruchomienia się urządzeń monitoringu pożarowego, a przyczyny mogą być różne np. dym dyskotekowy wytworzony sztucznie, dym papierosa czy zwarcie elektryki, strażacy muszą podjąć interwencję we wskazanym miejscu, sprawdzić i stwierdzić powód zadziałania wspomnianych urządzeń. O tym jakie zastępy wysłać do tego typu zdarzenia decyduje dyżurny operacyjny PSP pełniący wówczas służbę na SKKM.
  2. Alarm fałszywy definiowany jest jako wezwanie jednostek ochrony przeciwpożarowej lub innych służb ratowniczych do zdarzeń, które faktycznie nie miały miejsca lub zaistniały, lecz nie wymagały podjęcia działań ratowniczych. Wyróżnia się trzy rodzaje alarmów fałszywych:
    • Alarm fałszywy złośliwy – ma miejsce w przypadku, gdy zgłaszający zdarzenie celowo chce wprowadzić w błąd jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne służby ratownicze;
    • Alarm fałszywy w dobrej wierze – ma miejsce w przypadku, gdy zgłaszający zdarzenie zaobserwował symptomy zagrożenia np. dym, lecz po przybyciu na miejsce jednostek ochrony przeciwpożarowej lub innych służb ratowniczych zagrożenie samoistnie zakończyło się bez możliwości stwierdzenia miejsca lub przyczyny, nie stwarzało niebezpieczeństwa albo nie wymagało podjęcia działań ratowniczych;
    • Alarm fałszywy z instalacji wykrywania (monitoringu) – ma miejsce w przypadku, gdy pożar lub inne zagrożenie jest zgłaszane przez instalację wykrywania w wyniku zadziałania czujników z różnych przyczyn i nie wymaga podjęcia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne służby ratownicze.