Łącko. Nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka


W środę 3 grudnia 2014 roku ok. południa, w miejscowości Łącko doszło do nieszczęśliwego wypadku. 1,5-roczny chłopczyk włożył lewą rączkę do maszynki do mięsa.

Do zdarzenia skierowano podstawowy ZRM z podstacji SPR-u w Łącku.

Po przybyciu na miejsce i rozpoznaniu sytuacji ratownicy medyczni zadecydowali o wezwaniu śmigłowca LPR. Zaistniała bowiem konieczność szybkiego przetransportowania pacjenta do szpitala.

Dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu zadysponował do Łącka dwa zastępy straży pożarnej – jeden zastęp PSP z JRG 2 Nowy Sącz oraz jeden z OSP Łącko. Na miejscu pojawiła się także policja. Strażacy wyznaczyli miejsce do lądowania, sprawdzili podłoże i usunęli z niego niepożądane przedmioty. Następnie przyjęli śmigłowiec i zabezpieczali teren. Kierowali także wahadłowo ruchem w miejscu gdzie pozostawione samochody pożarnicze blokowały jeden pas jezdni.

Dziecko w stanie stabilnym zostało przetransportowane do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. – powiedział naszemu portalowi Krzysztof Olejnik, rzecznik prasowy Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Tamtejsi lekarze zajęli się wydobyciem rączki z maszynki.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Turek


Warto wiedzieć…

 1. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest dysponowany w przypadku:
  • gdy czas transportu drogą lotniczą z miejsca zdarzenia pacjenta w stanie nagłym, do SOR lub innego stosownego szpitala, jest krótszy od czasu transportu innymi środkami lokomocji i może przynieść korzyść w dalszym procesie leczenia,
  • gdy występują okoliczności, które mogą uniemożliwić lub istotnie opóźnić dotarcie przez inne służby ratownicze do poszkodowanego znajdującego się w stanie nagłym,
  • zdarzenia masowego,
  • ściśle określonych zdarzeń i urazów występujących u poszkodowanych (m. in. wypadki komunikacyjne, amputacja urazowa kończyny, upadek z wysokości, uraz wielonarządowy, oparzenie II i III stopnia przekraczające 20% powierzchni ciała, podejrzenie oparzenia dróg oddechowych, oparzenie elektryczne, eksplozje i pożary),
  • stanów nagłych (innych niż ściśle określone zdarzenia i urazy występujące u poszkodowanych) wymagających pilnej interwencji ZRM.
 2. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 31 lipca 2008 roku pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w sprawie zasad współdziałania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, włączonymi do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, PSP na wezwanie LPR zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia wyznaczonych miejsc do lądowań i startów śmigłowców LPR jak i również do udzielenia pomocy LZRM w zakresie przemieszczania personelu medycznego i poszkodowanych we wszystkich przypadkach tego wymagających. Obowiązki te są również nakładane na druhów z OSP w KSRG, którzy zostali przeszkoleni z zakresu zabezpieczenia lądowania śmigłowca LPR. Wyznaczone są także miejsca gminne – są to miejsca lądowania śmigłowców wyznaczone docelowo w gminach celem przekazania pacjenta z naziemnego ZRM do śmigłowca LPR i odtransportowania go do specjalistycznego ośrodka wyposażonego w lądowisko całodobowe. Są to m. in. boiska sportowe, stadiony jak i również łąki. Należy jednak pamiętać, że ostatecznego wyboru miejsca do lądowania dokonuje załoga śmigłowca LPR. W dziennych misjach ratunkowych załoga wybiera do lądowania miejsce najbliższe miejscu zdarzenia.

Opracował: Zbigniew Turek
Źródło: