Nowy Sącz. Działania przeciwpowodziowe nad rzeką Kamienica


Anomalie pogodowe w postaci intensywnego deszczu i silnego wiatru, które swój początek miały już po południu we środę 14 maja i utrzymujące się przez całą noc oraz dzień następny sprawiły gwałtowny wzrost poziomu wód w sądeckich rzekach. W dniu 15 maja 2014 roku, tj. w czwartek największe zagrożenie na terenie miasta Nowego Sącza stanowiła rzeka Kamienica. Wieczorem wysoki poziom tej rzeki w okolicach skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Husarską spowodował liczne podtopienia. Istniało także duże ryzyko przelania się wody przez wały przeciwpowodziowe w tym miejscu. Aby temu zapobiec, po godz. 20.00 w ten rejon miasta, w celu zabezpieczenia wałów na Kamienicy poprzez ich umocnienie i podwyższenie, skierowano strażaków z JRG 1 Nowy Sącz oraz OSP Nowy Sącz-Biegonice. Przez pewien czas obecni byli także druhowie z OSP Gołkowice Górne.

Działania PSP i OSP polegały na rozłożeniu w miejscu gdzie Kamienica już prawie zaczęła się przelewać przez wały, systemu przenośnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych w postaci rękawów napełnianych wodą oraz dodatkowo worków z piaskiem, które były dowożone przez druhów z OSP Nowy Sącz-Biegonice samochodem SKw. Teren akcji ze względu na słabą widoczność spowodowaną późną porą dodatkowo oświetlono m.in. przy pomocy samochodowego masztu oświetleniowego zastępu GBA z JRG 1 Nowy Sącz. Na miejscu oprócz strażaków byli obecni także strażnicy miejscy oraz przedstawiciele służb zarządzania kryzysowego.

Tekst i zdjęcia: Łukasz Koszut