Volvo FL280 w służbie OSP Żegiestów


Dzień 11 stycznia 2019 roku na długo pozostanie w pamięci członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegiestowie (gmina Muszyna). Wtedy bowiem do jednostki przybył od dawna oczekiwany przez nich nowoczesny wóz bojowy Volvo FL280.

To pojazd fabrycznie nowy, którego zabudowę wykonała firma Bocar z Korwinowa koło Częstochowy. Posiada on świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.

Pozyskanie dla żegiestowskiej OSP samochodu pożarniczego z prawdziwego zdarzenia odbyło się w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Przypomnijmy, że powstał on w czerwcu 2018 roku i jest realizowany w ramach współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z funduszami wojewódzkimi, pod opieką merytoryczną Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także przy udziale lokalnych samorządów. Koszt kwalifikowany zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żegiestów” wyniósł 794 949 zł. Na sumę tą złożyły się środki finansowe pochodzące z następujących źródeł:

  • 300 000 zł – Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
  • 200 000 zł – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • 154 762 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  • 95 238 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
  • 44 949 zł – OSP Żegiestów (w tym kredyt bankowy w wysokości 20 000 zł )

Warto zaznaczyć tutaj, że podana wyżej kwota prawie 800 tys. zł to cena pojazdu bez wyposażenia.

Volvo po przełożeniu na niego sprzętu znajdującego się na dwóch dotychczasowych samochodach pożarniczych żegiestowskich strażaków-ochotników, Stara 244 oraz Forda Transita, jak i również dopełnieniu wszystkich formalności zostało wprowadzone do podziału bojowego jednostki 31 stycznia 2019 roku. W systemie SWD-ST KM PSP Nowy Sącz posiada następujące dane operacyjne:

  • Numer operacyjny: 359[K]24
  • Kryptonim radiowy: KF 359-24
  • Oznaczenie: GBARt 3/16

Jest średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym ze zbiornikiem na wodę i autopompą z funkcją dodatkową techniczną. To auto z 2018 roku o długości 8160 mm, szerokości 2510 mm i wysokości 3250 mm, dwuosiowe (na tylnej koła bliźniacze), którego dopuszczalna masa całkowita (DMC) wynosi 16 t. Jego jednostką napędową jest wysokoprężny silnik Diesla o pojemności 7698 cm³ oraz maksymalnej mocy netto 210 kW (286 KM). W pojeździe zamontowana została manualna skrzynia biegów. Volvo posiada uterenowiony napęd 4×4, blokadę mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej, a także zawieszenie na resorach. Wyposażono go w czterodrzwiową kabinę brygadową przystosowaną do przewozu 6 osób w układzie siedzeń 1+1+4. Wewnątrz niej, w przedziale załogi, zainstalowano cztery uchwyty do mocowania aparatów ochrony dróg oddechowych (AODO).

Zabudowę najnowszego nabytku żegiestowskich strażaków-ochotników jak już wspomnieliśmy na początku artykułu wykonała firma Bocar z Korwinowa koło Częstochowy. Do powstania jej szkieletu konstrukcyjnego i poszycia zewnętrznego użyto stali nierdzewnej, aluminium, a także materiałów kompozytowych. Dach nadwozia, na który można wejść dzięki drabince umieszczonej po prawej stronie tyłu pojazdu, wykonano w formie podestu roboczego. Znajdują się tam działko pożarnicze, skrzynia do przewozu drobnego sprzętu m.in. tłumic, łopat, wideł czy mioteł oraz mocowania do drabiny wysuwanej, węży ssawnych i mostków przejazdowych. Zabudowa Volvo posiada 7 skrytek w układzie 3+3+1 z aluminiowymi żaluzjami o zamknięciu rurowym BARlock i podestami roboczymi.

Jeżeli chodzi o oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne nowego samochodu pożarniczego OSP Żegiestów to wykonano je w technologii LED. Dodajmy, że przodu kabiny zamontowano dodatkowo 4 reflektory dalekosiężne.

Głównymi elementami układu wodno-pianowego pojazdu są dwa kompozytowe zbiorniki, jeden na wodę, drugi na środek pianotwórczy, o pojemnościach odpowiednio 3000 l i 300 l, dwuzakresowa autopompa Johstadt TO3000 typu A 16/8 – 4/40 o wydajnościach wodnych 2900 l/min w trybie niskiego ciśnienia 8 bar i 400 l/min w trybie wysokiego ciśnienia 40 bar, wodno-pianowa linia szybkiego natarcia (LSN) o długości 60 m zakończona prądownicą wysokociśnieniową, zwijana elektrycznie i ręcznie (istnieje możliwość przedmuchu LSN sprężonym powietrzem), stacjonarne działko pożarnicze wodno-pianowe o wydajności wodnej od 800 do 3200 l/min, regulowanej w zakresie 800, 1200, 1600, 2400 i 3200 l/min oraz cztery zraszacze, dwa przed przednią osią pojazdu i dwa po jego bokach. Inne to dozownik środka pianotwórczego (3% i 6%), automatyczny zawór napełniania hydrantowego i układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia autopompy.

Volvo posiada stacjonarny maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie z najaśnicami LED, elektryczną wyciągarkę linową w obudowie kompozytowej o maksymalnym uciągu 8 t, falę świetlną, urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy oraz radiotelefon przewoźny. Zamontowano w nim także klimatyzację, niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy jak i również kamerę cofania.

Sygnalizację dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego stanowi generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Bocar BOS200 i jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Najważniejsze wyposażenie ratownicze nowego samochodu pożarniczego OSP Żegiestów to obecnie m.in. trzy motopompy (jedna pływająca oraz dwie szlamowe), przenośny agregat prądotwórczy, armatura wodno-pianowa, drabina pożarnicza wysuwana, radiotelefony przenośne i sprzęt: podręczny gaśniczy, do ratownictwa technicznego, do cięcia, burzący, do ratownictwa medycznego, ochrony dróg oddechowych, oświetleniowy, do oznakowania terenu, do usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska oraz logistyczny.

Volvo zastąpiło w podziale bojowym jednostki wysłużonego Stara 244 z zabudowie Jelczańskich Zakładów Samochodowych (JZS). Pojazd znajdował się w żegiestowskiej OSP od 2014 roku, kiedy to został odkupiony od strażaków-ochotników z Wierchomli Wielkiej (tam zaś trafił z Wojskowej Straży Pożarnej w Trzebiatowie). Służył do grudnia 2018 roku, kiedy to decyzją Inspekcji Gotowości Operacyjnej (IGO) przeprowadzonej przez KM PSP Nowy Sącz wycofano go z podziału bojowego jednostki. Potem znalazł się na złomie.

Oprócz wspomnianego Stara 244, OSP Żegiestów miała jeszcze do niedawna na wyposażeniu Forda Transita. Końcem stycznia 2019 roku decyzją Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przekazano go jednak w użyczeniu do OSP Złockie.

Tekst, zdjęcia i film: Łukasz Koszut


Warto wiedzieć…

Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie została założona w 1931 roku. Jest to Jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Decyzję o włączeniu w jego struktury Komendant Główny PSP wydał w dniu 1 stycznia 2015 roku (należy jednak zaznaczyć, że w latach 2013-2015 żegiestowscy strażacy-ochotnicy działali w systemie warunkowo). W remizie OSP Żegiestów zainstalowany jest system selektywnego alarmowania. W przypadku, gdy zapadnie decyzja o zadysponowaniu jednostki do zdarzenia, syrenę zdalnie, drogą radiową uruchamia dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dodatkowo członkowie Jednostki Operacyjno-Technicznej (JOT) są powiadamiani o alarmie na ich telefony komórkowe, jednocześnie dzwonieniem, a potem kolejno SMS-ami. W skład wspomnianej JOT, zakwalifikowanej do II kategorii, wchodzi obecnie 25 mężczyzn. Przy OSP działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) – chłopięca i mieszana. Na gminne zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka wystawia tylko drużynę męską (grupa A). W ubiegłym roku 2018 OSP Żegiestów zanotowała 26 wyjazdów ratowniczych (12 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe). Z informacji jakie uzyskaliśmy w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu jednostka została wyznaczona do realizacji jednej dziedziny ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym, którą jest ratownictwo chemiczno-ekologiczne.

Tekst: Łukasz Koszut