Samochody z KaOSG w rękach małopolskich strażaków-ochotników


Zdjęcie ilustracyjne.

W dniu 5 grudnia 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu pojawiło się ogłoszenie o możliwości zbycia rzeczowych składników majątku ruchomego Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia wymienionej wyżej placówki, które zostały uznane za zbędne i zużyte.

Było tam siedem samochodów – trzy Kie Cee’d (dwie w wersji kombi), Renault Trafic, Seat Leon, Volkswagen Passat oraz Volkswagen Transporter T4. Pojazdy zakwalifikowano jako mienie IV kategorii (wyeksploatowane i niesprawne technicznie), na które KaOSG nie udziela gwarancji.

W świetle obowiązującego prawa, zagospodarowanie zbędnych i zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) oraz Zarządzeniem Nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym z zarządzie Straży Granicznej (Dz.Urz. KGSG 2014. 120 z późn. zm.).

Jeżeli większa liczba podmiotów spełnia wymagania formalne do pozyskania mienia, KaOSG zastrzega sobie możliwość jego dowolnego podziału.

Bardzo istotne jest także to, że w pierwszej kolejności zostają uwzględnione potrzeby innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a następnie pozostałe formacje podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, takie jak Państwowa Straż Pożarna lub Policja – poinformowała nas Justyna Drożdż, ekspert Referatu Prasowego Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Przekazanie do innych (poza wymienionymi) podmiotów następuje z uwzględnieniem zapisów § 38, § 39, § 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729).

Mienie, które nie zostanie zagospodarowane wg powyższych zasad, może zostać sprzedane osobom trzecim za cenę zbytu ustaloną przez komisję oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w § 36 wspomnianego wcześniej aktu prawnego.

Jak zatem potoczyły się losy siedmiu samochodów uznanych za zbędne i zużyte rzeczowe składniki majątku ruchomego KaOSG?

W środę 16 stycznia 2019 roku została zatwierdzona decyzja o nieodpłatnym przekazaniu wszystkich pojazdów do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Sześć dni później, we wtorek, sporządzono informację o wyniku postępowania do każdego z podmiotów biorących nim udział – powiedziała naszemu portalowi kpt. SG Dorota Kądziołka, rzecznik prasowy Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

W dalszej kolejności siedem przedmiotowych samochodów trafiło z KW PSP Kraków w ręce małopolskich strażaków-ochotników.

Poszczególne pojazdy zostały nieodpłatnie przekazane do następujących jednostek OSP, zgodnie ze złożonymi wnioskami:

 • Kia Cee’d – OSP Cianowice (powiat krakowski, gmina Skała)
 • Kia Cee’d (wersja kombi) – OSP Cianowice (powiat krakowski, gmina Skała)
 • Kia Cee’d (wersja kombi) – OSP Kąty (powiat nowotarski, gmina Krościenko nad Dunajcem)
 • Renault Trafic – OSP Mszalnica (powiat nowosądecki, gmina Kamionka Wielka)
 • Seat Leon – OSP Jazowsko (powiat nowosądecki, gmina Łącko)
 • Volkswagen Passat – OSP Cianowice (powiat krakowski, gmina Skała)
 • Volkswagen Transporter T4 – OSP Zagorzyn (powiat nowosądecki, gmina Łącko)

Jak widać OSP Cianowice pozyskała jednocześnie trzy samochody. Taka sytuacja może budzić różne podejrzenia, które jednak należy szybko rozwiać.

Oczywiście nie ma przeciwwskazań, aby jedna jednostka OSP wnioskowała o kilka pojazdów naraz – poinformował nas st. kpt. Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Podobne ogłoszenie o możliwości zbycia rzeczowych składników majątku ruchomego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, uznanych za zbędne i zużyte, ukazało się wcześniej w Biuletynie Informacji Publicznej wymienionej wyżej placówki w dniu 27 czerwca 2018 roku. Dotyczyło ono wówczas jedenastu samochodów Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia KaOSG. Znalazły się wśród nich pojazdy takie jak Fiat Panda (trzy sztuki), Ford Transit (dwie sztuki), Opel Astra, Renault Trafic, Skoda Fabia (trzy sztuki) oraz Volkswagen Transporter T5.

Ostatecznie całość tego mienia nieodpłatnie przekazano na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w dniach 13 oraz 14 sierpnia 2018 roku. Ta z kolei pozostawiła sobie w dyspozycji jeden samochód, Forda Transita, pozostałe dziesięć trafiło do małopolskich strażaków-ochotników.

Poszczególne pojazdy zostały nieodpłatnie przekazane do następujących jednostek OSP, zgodnie ze złożonymi wnioskami:

 • Fiat Panda – OSP Kłokoczyn (powiat krakowski, gmina Czernichów)
 • Fiat Panda – OSP Koszyce Małe (powiat tarnowski, gmina Tarnów)
 • Fiat Panda – OSP Łękawica (powiat tarnowski, gmina Skrzyszów)
 • Ford Transit – OSP Zagorzyn (powiat nowosądecki, gmina Łącko)
 • Opel Astra – OSP Jazowsko (powiat nowosądecki, gmina Łącko)
 • Renault Trafic – OSP Szczepanowice (powiat tarnowski, gmina Pleśna)
 • Skoda Fabia – OSP Ołpiny (powiat tarnowski, gmina Szerzyny)
 • Skoda Fabia – OSP Szerzyny (powiat tarnowski, gmina Szerzyny)
 • Skoda Fabia – OSP Szerzyny (powiat tarnowski, gmina Szerzyny)
 • Volkswagen Transporter T5 – OSP Kamienica (powiat limanowski, gmina Kamienica)

Na koniec warto dodać ważną informację. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych nie mogą samodzielnie występować do formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (np. Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, czy Policji) o pozyskanie rzeczowych składników ich majątku ruchomego uznanych za zbędne i zużyte.

Tekst oraz zdjęcie: Łukasz Koszut