Nowy sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP z terenu gminy Łącko


Wczoraj popołudniu w remizie strażackiej w Zagorzynie miało miejsce  przekazanie sprzętu ratowniczego dla dwunastu jednostek z gminy Łącko.

Zakup został sfinansowany z dofinansowania Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Do druhów trafiły miedzy innymi :

Aparaty Powietrzne – 10 zestawów,
Podnośnik ramowy – 12 zestawów;
Zestawy zabezpieczające teren działań – 6 zestawów;
Wyciągarka samochodowa do pojazdu ratowniczo – gaśniczego – 1 zestaw;
Wentylator oddymiający mgłowy – 1 sztuka;
Pilarka ratownicza – 3 sztuki;
Urządzenie hydrauliczne – nożyco-rozpieracz – 1 sztuka;
Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED – 5 sztuk.

Tekst: Zbigniew Turek
Zdjęcie: OSP Kadcza