25.08.2017: Barcice. Zderzenie samochodu osobowego z pociągiem pasażerskim – wypadek śmiertelny


W piątek ok. godz. 17:00, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Barcice (gmina Stary Sącz) doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego – samochód osobowy zderzył się z pociągiem pasażerskim.

W pierwszej fazie na miejsce skierowane zostały trzy ZRM-y z SPR-u (jeden specjalistyczny z podstacji w Starym Sączu oraz dwa podstawowe – z podstacji w Rytrze i ze stacji w Nowym Sączu), trzy zastępy PSP – dwa z JRG 2 Nowy Sącz oraz jeden z JRG 1 Nowy Sącz (ciężki samochód specjalny ratownictwa technicznego), jednostki OSP z Barcic i Starego Sącza (po jednym zastępie każdej) oraz radiowóz Policji z WRD KMP Nowy Sącz.

Kiedy służby przybyły do Barcic, ustalono, że na niestrzeżonym przejeździe kolejowym doszło do zderzenia czołowo-bocznego samochodu osobowego z pociągiem pasażerskim (dokładnie rzecz ujmując był to elektryczny zespół trakcyjny). Kierujący Volkswagenem Golfem IV został wyrzucony z pojazdu i bez funkcji życiowych znajdował się ok. 30 m od przejazdu kolejowego. Reanimował go druh z OSP Barcice, który prywatnie pojawił się na miejscu zdarzenia jeszcze przed przybyciem ratowników. Volkswagen wbił się w karoserię pociągu oraz częściowo został wciągnięty pod niego i przemieszczony ponad 100 m dalej. Resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) kontynuowały załogi dwóch ZRM-ów oraz strażacy. Niestety nie przyniosła ona zamierzonego efektu. Ostatecznie lekarz stwierdził zgon 20-letniego mężczyzny.

Pasażerowie pociągu (podróżowało nim ich kilku) nie odnieśli obrażeń. Wszyscy opuścili skład bez zgłaszania dolegliwości i udali się do zastępczych środków komunikacji.

Do szpitala z miejsca zdarzenia odtransportowana została tylko jedna osoba. Była to matka ofiary, która na wieść o śmierci syna doznała szoku i jej stan zdrowia pomimo udzielenia wsparcia psychicznego przez strażaków i psycholog nie poprawiał się.

Do Barcic skierowani zostali także funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei (dwa radiowozy z posterunków w Nowym Sączu i Muszynie) oraz pracownicy PKP. Ci ostatni odłączyli zasilanie na sieci trakcyjnej oraz dokonali uszynienia.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen Golf IV dojeżdżając do niestrzeżonego przejazdu kolejowego, wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg pasażerski relacji Nowy Sącz – Piwniczna-Zdrój – powiedziała naszemu portalowi asp. Iwona Grzebyk-Dulak, rzecznik prasowy KMP w Nowym Sączu.

W Barcicach pod nadzorem prokuratora przez kilka godzin pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej z technikiem kryminalistyki oraz grupy wypadkowej nowosądeckiej KMP (w tym Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego), którzy przeprowadzili oględziny zwłok, miejsca zdarzenia i pojazdów, jak i również sporządzili szkic sytuacyjny i dokumentację fotograficzną. Policjanci zbadali też trzeźwość maszynisty i kierownika pociągu (byli trzeźwi), a także rozpytali świadków zdarzenia.

Wszystkie wykonane na miejscu czynności pozwolą dokładnie wyjaśnić okoliczności i przyczyny tego wypadku – dodaje Grzebyk-Dulak.

Ciało mężczyzny zabezpieczono do badań sekcyjnych. Akta sprawy zostały przekazane do prokuratury.

Dużo pracy w Barcicach mieli strażacy. Ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy załogom ZRM-ów w prowadzeniu RKO, przeszukaniu terenu na odcinku od przejazdu kolejowego do miejsca postoju pociągu w celu wyeliminowania dodatkowych osób poszkodowanych oraz ocenie stanu zdrowia pasażerów pojazdu szynowego. Przeprowadzone zostały przez nich także oględziny Volkswagena Golfa IV – odłączono akumulator, sprawdzono czy nie doszło do wycieku paliwa (nie stwierdzono go) i dokonano sorpcji niewielkiej ilości rozlanej substancji ropopochodnej. Kiedy zapadł już zmrok, strażacy oświetlili teren działań. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych nadzorowanych przez prokuratora usunęli elementy karoserii Volkswagena Golfa IV przy pomocy narzędzi hydraulicznych, celem oddzielenia go od pociągu oraz udzielili pomocy Policji w zbieraniu rozrzuconych elementów tego pojazdu i załadunku go na przybyły samochód pomocy drogowej. Działania strażaków w Barcicach trwały ponad cztery godziny.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się kilka informacji – mężczyzna, który zginął w Barcicach był mieszkańcem Starego Sącza, jechał zawieść leki swojej babci i w chwili wypadku nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Ile w tym prawdy? Nie wiemy. Jedno jest pewne – gdyby w samochodzie podróżowały oprócz kierowcy jeszcze inne osoby to rozmiary tej tragedii mogłyby być dużo większe.

Opracował: Łukasz Koszut
Źródło: www.psp-nowysacz.pl, KMP Nowy Sącz, wiedza własna.
Zdjęcia: Łukasz Koszut, Mariusz Węgrzynek

Warto wiedzieć…

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

W Polsce przejazdy i przejścia kolejowe dzielą się na 6 kategorii (A,B,C,D,E i F). Ten w Barcicach należy do kategorii D, w której zgrupowane są przejazdy użytku publicznego nie wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu. Oznaczone są one jedynie znakami drogowymi pionowymi i poziomymi. O możliwości przejazdu kierowca decyduje sam.

Feralny przejazd kolejowy w Barcicach, na którym doszło do tragicznego wypadku.

W przypadku, gdy znak „stop” (znak B-20) znajduje się przed torami kolejowymi, to miejsce zatrzymania wyznacza znak „krzyż św. Andzeja” (znak  G-3 lub G-4 w zależności, czy przejazd jest jednotorowy albo wielotorowy) ustawiony przed torowiskiem. Pamiętajmy – nie przed, nie przy ani nie za znakiem „stop”, tylko przed znakiem „krzyż św. Andrzeja”. Jeżeli występuje „linia bezwzględnego zatrzymania – stop” (znak P-12) to właśnie przy tym znaku  powinna być wymalowana.. Jeżeli linia nie występuje to znak precyzyjnie określa miejsce zatrzymania. W sytuacji nie występowania znaku „stop” przed torami kolejowymi, można przez nie przejechać bez zatrzymywania się.

Wg stanu na dzień 2 sierpnia br. od początku 2017 roku doszło do 122 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach i przejściach kolejowych kategorii A-E. W ich wyniku ciężko ranne zostały 24 osoby, 23 poniosły śmierć.

Od 2005 roku spółka PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzi kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd”, która ma na celu uświadomić użytkownikom dróg (kierowcom, pieszym i rowerzystom), jakie konsekwencje wynikają z lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania przejazdów kolejowych. Więcej o kampanii znajdziecie na www.bezpieczny-przejazd.pl.

 

Opracował: Łukasz Koszut
Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r. Nr 0, poz. 1260), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1744), www.bezpieczny-przejazd.pl, www.oskduet.pl.