25.03.2017: Nowy Sącz. Ćwiczenia w zakresie łączności kryzysowej SP EmCom


W sobotę odbyły się lokalne ćwiczenia w zakresie łączności kryzysowej SP EmCom. Organizatorem ćwiczeń był Radioklub Nowy Sącz (SP9RNS).

Celem ćwiczeń było  podniesienie umiejętności operatorskich w zakresie prowadzenia łączności ratunkowej oraz analiza zasięgu urządzeń pracujących z terenu. Na okazje ćwiczeń stworzono stacje terenową w miejscowości Miłkowa k/ Nowego Sącza.

Od godziny 12.00 czasu lokalnego stacja terenowa SP9RNS prowadziła nasłuch na częstotliwościach zalecanych do realizacji połączeń sieci kryzysowej :

  • 145,500 MHz (FM),
  • 433,500 MHz (FM),
  • 7,110 MHz (LSB),

Oraz  eksperymentalnie:

  • CB Radio kanał „9” (27,060 MHz) AM,
  • PMR kanał „3” TSQ 14 (446,03125 MHz / TSQ 107,2 Hz) FM,

Osoby i stacje biorące udział w ćwiczeniach wywoływały SP9RNS. Po nawiązaniu łączności przekazywane były standardowe dane o łączności (znak, raport, lokalizacja, parametry techniczne stacji) oraz dodatkowe informacje takie jak: temperatura, zachmurzenie lub inne, wedle zapytania stacji terenowej. Ćwiczenia trwały około 2 godziny. Nawiązano łączności miedzy innymi z takimi miejscowościami  jak Piwniczna-Zdrój, Laskowa, Koszary, Zakliczyn, Myślenice, a nawet Kraków i Siemianowice Śląskie. Stacja terenowa przekazała odebrane informacje do Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej.

Ćwiczenia przebiegały bardzo dobrze i według ustalonego planu. Po około 30 minutach pojawiły się niespodziewane utrudnienia w postaci zakłóceń. Jak podejrzewamy była to sprawka lokalnego „pirata” – powiedział naszemu portalowi Paweł Kołodziej, prezes Radioklub-u Nowy Sącz.

Jak udało się nam dowiedzieć Radioklub planuje już kolejne ćwiczenia na większą skale. Warto wspomnieć przy okazji że Radio Klub powstał w sierpniu 2016 roku, a na przełomie lutego i marca 2017 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał mu pozwolenie radiowe kategorii I na używanie radiowych urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacji amatorskiej. Nadał mu także znak wywoławczy SP9RNS. Ponadto Radioklub od 16 marca 2017 roku został wpisany w struktury SPEC.

SPEC (SP Emergency Communications) jest specjalistyczną grupą Polskiego Związku Krótkofalowców, zajmującą się tematyką łączności kryzysowej realizowanej przez krótkofalowców oraz czynnie uczestniczącą w życiu społecznym kraju poprzez bezinteresowne niesienie pomocy obywatelom oraz wpieranie działań administracji publicznej w czasie zdarzeń kryzysowych, w zakresie przekazywania informacji z obszarów pozbawionych powszechnej
łączności telekomunikacyjnej.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Węgrzynek