20.07.2016: Nowy Sącz. Pożar poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Hallera


W Nowym Sączu przed godziną osiemnastą przy ulicy Hallera zauważony został dym z poddasza w budynku mieszkalnym. Stanowisko kierowania komendanta miejskiego PSP zadysponowało zastępy gaśnicze z JRG 1. W momencie dotarcia zastępów paliło się poddasze budynku. Również do zdarzenia zadysponowany został podnośnik specjalistyczny z JRG1 oraz zastęp z OSP Nowy Sącz-Biegonice wraz z ciężkim Keraxem z JRG2. W celu podania prądów wody na palący się dach, zostały rozwinięte linie gaśnicze, jedna została podana z góry z kosza podnośnika, przy pomocy drabiny DW-10 został podany drugi prąd wodny z poziomu dachu.

W akcji ratowniczo-gaśniczej brało udział dziewiętnastu strażaków w tym siedmiu z OSP Nowy Sącz-Biegonice, pożar został zakwalifikowany jako pożar średni. Straty w wyniku pożaru jak widać są bardzo duże. – powiedział naszemu portalowi st.kapitan Mariusz Piwowar z wydziału operacyjno-szkoleniowego KM PSP w Nowym Sączu.

Ze względu na duże zadymienie, strażacy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowy. Zasilanie wodne prowadzone było z wykorzystaniem sieci hydrantowej. Zespół ratownictwa medycznego przybył do pomocy jednemu z pracowników firmy budowlanej, po przebadaniu został on przewieziony do szpitala. Policja zabezpieczała dojazd do miejsca zdarzenia. Pogotowie gazowe wraz z energetyką odłączyła dopływy energii elektrycznej oraz gazu do budynku. Po ugaszeniu pożaru, strażacy wykonywali prace rozbiórkowe, konstrukcyjnych dachu. Drewniane elementy zostały wycięte przy użyciu pilarek spalinowych.


Warto wiedzieć…

Pożar to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Ustalony został podział pożarów wg ich wielkości:

pożar mały
występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone bądź też zniszczone obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni do 70 m lub objętości do 350 m³, a także lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni nie większej niż 1 ha;
pożar średni
występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone bądź też zniszczone obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 71 m² do 300 m² lub objętości od 351 m³ do 1500 m³, a także lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 1 ha i nie większej niż 10 ha;
pożar duży
występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone bądź też zniszczone obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 301 m² do 1000 m² lub objętości od 1501 m³ do 5000 m³, a także lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 10 ha i nie większej niż 100 ha;
pożar bardzo duży
występuje, jeśli w jego wyniku spalone bądź też zniszczone powierzchnie lub objętości przekraczają wartości podane dla pożaru dużego.

Przy ustaleniu wielkości pożarów, w stosunku do których nie można zastosować kryteriów powierzchniowych lub objętościowych, w szczególności w przypadku pożarów odwiertów naftowych, rurociągów gazowych, paliwowych, urządzeń technologicznych poza budynkami, przyjęto następujące kryteria wielkości pożarów:

  • pożar mały – występuje, jeśli podano do 4 prądów gaśniczych;
  • pożar średni – występuje, jeśli podano od 5 do 12 prądów gaśniczych;
  • pożar duży – występuje, jeśli podano od 13 do 36 prądów gaśniczych;
  • pożar bardzo duży – występuje, jeśli podano powyżej 36 prądów gaśniczych.

Zdjęcia: Bartłomiej Czub, Robert Czub, Marcin Cebeńko