Zabezpiecz swoją działkę przed złodziejami i wandalami!


Sezon działkowy już za nami. Aby uniknąć włamania, kradzieży czy też zniszczenia mienia, warto pamiętać o dobrym zabezpieczeniu działki i zabraniu z niej drogiego sprzętu.

Minął już sezon odwiedzin terenów ogródków działkowych. Teraz jak co roku nastąpi kilkumiesięczny okres sezonowej przerwy. Niestety nie jest to „martwy” sezon dla wandali i amatorów cudzej własności, którzy szczególnie w tym czasie wykorzystują wielotygodniową nieobecność gospodarzy na posesjach. Właśnie wtedy na terenach ogródków działkowych najczęściej dochodzi do włamań, kradzieży i niszczenia mienia. W związku z tym po zakończeniu sezonu pamiętajmy aby:

  • sprawdzić zabezpieczenie altanek, stan zamków, ewentualnie zamontować dodatkowe zabezpieczenia techniczne,
  • zabrać z domków wartościowe przedmioty, które nie będą używane w czasie zimy,
  • odłączyć dopływ energii elektrycznej do altanki,
  • w miarę możliwości odwiedzać i sprawdzać altanki na działkach oraz na zasadzie wzajemności zwracać jednocześnie uwagę na działki sąsiadów, a szczególnie na osoby nieznajome chodzące po terenie ogrodu,
  • niezwłocznie informować policję o wszelkich dostrzeżonych zagrożeniach na terenie ogródków.

Źródło: KMP Nowy Sącz