Łososina Dolna. Pokaz ratownictwa technicznego


W dniu wczorajszym tj 09.05 br w Łososinie Dolnej odbyła się uroczystość uroczystego przekazania aktu włączenia tamtejszej jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego ( KSRG). Było to jakżeż podniosła chwila za oficjalną datę przystąpienia do KSRG można uznać datę: 01.01.2015 roku. Po uroczystym akcie przekazania na scenie zaprezentowały się lokalne grupy taneczno-wokalne, odbyła się także zbiórka darowizn na nowy samochód gaśniczy dla OSP.

Około godziny 19:15 odbył się pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu OSP Łososina Dolna. Scenariusz zakładał iż w samochodzie, który uległ wypadkowi znajdowała się jedna osoba. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastęp GBARt Star 244 wraz z Policja. Strażacy przy pomocy narzędzi hydraulicznych w celu wydostania poszkodowanego z pojazdu odcięli dach, a także wycieli drzwi od strony kierowcy. Podczas gdy ratownicy wycinali przednią szybę poszkodowany został ochroniony przed odłamkami szkła.

Strażacy założyli poszkodowanemu kołnierz ortopedyczny. Po przeniesieniu poszkodowanego na nosze typu deska udzielona została mu pierwsza pomoc przed medyczna, także został on okryty folią NRC. Ze względu na trudności z oddychaniem poszkodowanemu została założona maseczka tlenowa, która za zadanie miała mu to ułatwić. Następnie poszkodowany został przekazany zespołowi Ratownictwa Medycznego.