Jazowsko. Pożar suchej trawy


Dziś, 21 marca około godziny 15:40 w miejscowości Jazowsko zauważony został pożar trawy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 969. Na miejsce jako pierwsza zaalarmowana została miejscowa jednostka OSP Jazowsko. Silny wiatr który spowodował szybkie rozprzestrzenienie się ognia spowodował iż ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Do pomocy zadysponowane zostały kolejne jednostki OSP z terenu Gminy Łącko, a także z JRG 2 w Nowym Sączu.

Silne zadymienie stanowiło także zagrożenie dla ruchu który odbywał się na drodze DW969. W momencie przybycia kolejnych zastępów na miejsce zdarzenia pożarem objętym był już obszar około 5 hektarów.

Pożar został zakwalifikowany jako pożar średni. – powiedział naszemu portalowi bryg. Marian Marszałek, rzecznik prasowy KM PSP w Nowym Sączu.

Strażacy przy pomocy linii gaśniczych a także tłumic walczyli z ogniem. Na całe szczęście udało się złapać ogień przed jego zbliżeniem się do zabudowań które znajdowały się w odległości 100m od palącej się trawy. W akcji gaśniczej udział brało siedem zastępów: OSP Jazowsko, Kadcza, Łącko, Zagorzyn oraz z JRG 2.


Warto wiedzieć…

Pożar to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Ustalony został podział pożarów wg ich wielkości:

pożar mały
występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone bądź też zniszczone obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni do 70 m lub objętości do 350 m³, a także lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni nie większej niż 1 ha;
pożar średni
występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone bądź też zniszczone obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 71 m² do 300 m² lub objętości od 351 m³ do 1500 m³, a także lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 1 ha i nie większej niż 10 ha;
pożar duży
występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone bądź też zniszczone obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 301 m² do 1000 m² lub objętości od 1501 m³ do 5000 m³, a także lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 10 ha i nie większej niż 100 ha;
pożar bardzo duży
występuje, jeśli w jego wyniku spalone bądź też zniszczone powierzchnie lub objętości przekraczają wartości podane dla pożaru dużego.

Przy ustaleniu wielkości pożarów, w stosunku do których nie można zastosować kryteriów powierzchniowych lub objętościowych, w szczególności w przypadku pożarów odwiertów naftowych, rurociągów gazowych, paliwowych, urządzeń technologicznych poza budynkami, przyjęto następujące kryteria wielkości pożarów:

  • pożar mały – występuje, jeśli podano do 4 prądów gaśniczych;
  • pożar średni – występuje, jeśli podano od 5 do 12 prądów gaśniczych;
  • pożar duży – występuje, jeśli podano od 13 do 36 prądów gaśniczych;
  • pożar bardzo duży – występuje, jeśli podano powyżej 36 prądów gaśniczych.