OSP Kadcza


  • Kadcza
  • 33-389 Jazowsko

Ochotnicza Straż Pożarna w Kadczy powstała w 1946 roku. Jest to jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) – decyzję o włączeniu w jego struktury Komendant Główny PSP wydał w dniu 6 sierpnia 2002 roku.

OSP Kadcza to jednostka typu S-2, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajdują się dwa samochody pożarnicze. Są to Steyr 12S21 oraz Nissan NP300.


Archiwum samochodów pożarniczych wycofanych z podziału bojowego jednostki

349[K]44 – GBARt 4/12 Steyr 790/Rosenbauer 

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z autopompą
Funkcja dodatkowa: techniczna


Inne zdjęcia


Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcia: Łukasz Koszut, Zbigniew Turek

Kadcza, 16.08.2015 r. (aktualizacja: 29.01.2017 r.)