OSP Czarny Potok


  • Czarny Potok 156
  • 33-390 Łącko

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Potoku powstała w 1937 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Czarny Potok to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Steyr 790.

Tekst: Łukasz Koszut

23.01.2017 r.