Uroczystość poświęcenia i przekazania nowego samochodu pożarniczego OSP Moszczenica Niżna