Nowy Sącz, powiat nowosądecki. Zabezpieczenie III i IV etapu 73. Tour de Pologne przez służby ratownicze i porządkowe


W czwartek i w piątek do Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego zawitał 73. Tour de Pologne. W tym roku miasto, jako jedyne na trasie całej imprezy, było podwójnym gospodarzem tego popularnego wyścigu kolarskiego – mety III etapu z Zawiercia do Nowego Sącza (240 km) oraz startu IV etapu z Nowego Sącza do Rzeszowa (218 km). Na terenie powiatu nowosądeckiego podczas III etapu były dwie górskie premie – Mystków i Kunów, dość wyczerpujące. Do mety przy ul. Prażmowskiego w Nowym Sączu jako pierwszy dotarł bezkonkurencyjny młody Włoch Nicollo Bonifazio z grupy Trek-Segafredo.Wyścig niósł ze sobą jak wiadomo ogromne emocje sportowe, lecz stwarzał także liczne utrudnienia, głównie w mieście (warto dodać, że impreza zbiegła się z remontem ul. Kolejowej).

Przejazd kolarzy ulicami Nowego Sącza wymagał wcześniejszego ich zamknięcia dla pozostałych użytkowników, zwłaszcza kierowców samochodów. Wyznaczone zostały objazdy. Utrudnienia w ruchu miały miejsce także na drogach powiatu nowosądeckiego w gminach przez które przebiegała trasa przejazdu peletonu (w czwartek była to gmina Chełmiec, natomiast w piątek ponownie gmina Chełmiec, gmina Grybów i miasto Grybów). Niedogodności związane z wyścigiem odczuli pasażerowie komunikacji miejskiej i innych przewoźników. Z drugiej strony obecność 73. Tour de Pologne była dla Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego ponowną okazją do promocji.

Podczas tego typu imprez, sprawą priorytetową dla organizatora jest zapewnienie bezpieczeństwa na trasie przejazdu, zarówno uczestnikom wyścigu jak i również licznie zgromadzonym widzom oraz minimalizacja różnego rodzaju utrudnień.


W zabezpieczeniu III i IV etapu 73. Tour de Pologne na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego uczestniczyły:

Policja
W czwartek do czuwania nad bezpieczeństwem przebiegu III etapu wyścigu skierowano ok. 150 policjantów z KMP w Nowym Sączu, Krakowie i Tarnowie, a także KPP w Bochni, Brzesku, Dąbrowy Tarnowskiej, Gorlicach i Nowym Targu; natomiast w piątek, w zabezpieczeniu IV etapu 73, Tour de Pologne uczestniczyło ok.72 funkcjonariuszy KMP w Nowym Sączu. Celem działania policji w związku z organizacją wyścigu było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym terenie oraz zabezpieczenie trasy przejazdu zawodników na niezbędny czas. Do zadań policjantów należało przede wszystkim zamknięcie ruchu kołowego w ciągu przebiegu trasy wyścigu oraz czuwanie nad bezpieczeństwem na skrzyżowaniach poprzez wystawienie sił w miejscach uzgodnionych z organizatorem, wskazywanie kierowcom objazdów, nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, utrzymanie porządku publicznego czy likwidowanie ewentualnych zdarzeń drogowych. W KMP w Nowym Sączu utworzony został sztab koordynujący działania wszystkich uczestników zabezpieczenia. Warto dodać, że w stałym peletonie wyścigu oprócz miejscowych policjantów jechali funkcjonariusze KWP w Krakowie oraz KGP w Warszawie, w tym radiowozem oznakowanym załoga z Biura Ruchu Drogowego tej ostatniej komendy. W czasie trwania 73. Tour de Pologne zadania wspomnianej wcześniej załogi z Biura Ruchu Drogowego KGP sprowadzały się do koordynacji policyjnego zabezpieczenia dynamicznego na poszczególnych etapach wyścigu, przekazywania informacji pomiędzy organizatorami a osobami z jednostek policji odpowiedzialnymi za zabezpieczenie wyścigu na terenie województw, udzielania pomocy zespołom pilotującym na całej trasie wyścigu oraz wymiany informacji pomiędzy sędzią głównym wyścigu, organizatorami, „radiem wyścigu” – a zespołami pilotującymi z poszczególnych województw.
Ochotnicza Straż Pożarna
Zadania polegały na zabezpieczeniu skrzyżowań i ulic przed przejazdem kolarzy, czuwanie nad bezpieczeństwem podczas wyścigu na terenie miasta i powiatu.
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
Załogi trzech ZRM-ów SPR odpowiadały głównie za zabezpieczenie medyczne imprez towarzyszących III etapowi wyścigu – były to Nutella Mini Tour de Pologne (dwie kategorie wiekowe) oraz Nutella Mini Tour de Pologne – Puchar Młodzików (jedna kategoria wiekowa).
Straż miejska w Nowym Sączu
W czwartek do zabezpieczenia 73. Tour de Pologne skierowano dwunastu strażników miejskich, natomiast w piątek ośmiu. Działania funkcjonariuszy straży miejskiej w Nowym Sączu były realizowane w ramach patroli interwencyjnych, a także zadań zapewniających bezpieczeństwo podczas przejazdu kolarzy.
Straż gminna w Chełmcu
Zarówno podczas III jak i IV etapu wyścigu nad bezpieczeństwem czuwało czterech strażników gminnych. Ich działania polegały na zabezpieczeniu na terenie Chełmiec wybranych skrzyżowań z odcinkami dróg i ulic wyłączonych z ruchu na czas wyścigu oraz patrolowaniu służbowym samochodem trasy przejazdu kolarzy na podległym obszarze.
Karpacki Oddział Straży Granicznej
Pięciu funkcjonariuszy KOSG pełniących służbę w Placówce Straży Granicznej w Tarnowie zostało oddelegowanych do zabezpieczenia trasy przejazdu tylko III etapu 73. Tour de Pologne, w ramach współdziałania z policją. Działania strażników granicznych polegały na pilnowaniu skrzyżowań z odcinkami ulic wyłącznych z ruchu na czas wyścigu oraz dbanie o to by osoby postronne nie wbiegły na jezdnię w momencie przejazdu kolarzy.
Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz.
Do czuwania nad bezpieczeństwem podczas III i IV etapu 73. Tour de Pologne skierowano łącznie 100 strzelców. Ich głównym zadaniem było zabezpieczenie skrzyżowań z odcinkami dróg i ulic wyłączonych z ruchu na czas wyścigu oraz dbanie o to by osoby postronne nie wbiegły na jezdnię w momencie przejazdu kolarzy. Koordynacją całej akcji zajął się st. plut. Marcin Laciuga.
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu
To tutaj na bieżąco przyjmowano i ewidencjonowano wszystkie informacje o działaniach poszczególnych uczestników zabezpieczenia wyścigu na terenie miasta.
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
MZD był odpowiedzialny m.in. za rozstawienie barierek ochronnych na skrzyżowaniach z odcinkami dróg i ulic wyłączonych z ruchu na czas przejazdu kolarzy.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Żandarmeria wojskowa
Do wsparcia działań policji w prewencyjnym zabezpieczeniu III i IV etapu 73. Tour de Pologne żandarmeria wojskowa wydzieliła dwóch żołnierzy oraz dwa motocykle służbowe z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Żołnierze ci jechali w stałym peletonie wyścigu. Realizowali zadania wskazane przez odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa policję.
Służby medyczne organizatora

 

W trakcie 73. Tour de Pologne na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego nie odnotowano zdarzeń z udziałem kolarzy.

Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcia: Łukasz Koszut, Łukasz Popardowski, Zbigniew Turek, Mariusz Węgrzynek