72. Tour de Pologne w Nowym Sączu – będą utrudnienia!


W związku z mającymi się odbyć w Nowym Sączu etapami 72. Tour de Pologne poniżej przedstawiamy mające nastąpić ograniczenia w ruchu i jednocześnie prosimy kibiców o zachowanie ostrożności, niewkraczanie na jezdnię, sprawowanie właściwej opieki nad dziećmi, dopilnowanie swoich czworonożnych pupili w trakcie przejazdu całej kolumny wyścigu kolarskiego.

Organizacja ruchu 5 sierpnia 2015 roku

Od godz. 5:30 nastąpi zamknięcie ruchu na ul. Prażmowskiego i ul. Królowej Jadwigi od ul. Lwowskiej do ul. Klasztornej.

Objazdy będą prowadzone ulicami:

  • Z kierunku Krynica-Zdrój: ul. Nawojowską – Długosza – Rejtana – Husarską – Kilińskiego – Bulwar Narwiku;
  • Z kierunku Kraków: ul. Tarnowską – Bulwar Narwiku – Kilińskiego – Husarską – Rejtana – Długosza – Nawojowską;
  • Na kierunku Kraków – Grybów będzie odbywał się ruch ze skrętem z ul. Nowochruślickiej w ul. Lwowską.

Od godziny 5:30 będą zamknięte wyjazdy na ul. Prażmowskiego z ulic: Długoszowskiego, Nadbrzeżnej, Jamnieckiej oraz wyjazdy na ul. Królowej Jadwigi z ulic: Emilii Plater i Klasztornej.

Od godz. 13:00 zamknięte będą dla ruchu: ul. Prażmowskiego, ul. Lwowska na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. Rynek, ul. Rynek, ul. Piotra Skargi, ul. Bulwar Narwiku, ul. Kilińskiego, ul. Krańcowa i  ul. Królowej Jadwigi.

Objazd główny na kierunku Kraków – Krynica Zdrój będzie prowadzony ulicami: Nawojowską, 29 Listopada, Wyspiańskiego, Zieloną, Piramowicza, Węgierską, Obwodnicą Starego Sącza, Papieską, Marcinkowicką do Obwodnicy Północnej, Obwodnicą Północną do skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Witosa.

Zamknięte będą wyjazdy ze wszystkich ulic i wjazdów będących na trasie przejazdu kolarzy: ul. Prażmowskiego, ul. Lwowska na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. Rynek, ul. Rynek, ul. Piotra Skargi, ul. Bulwar Narwiku, ul. Kilińskiego, ul. Królowej Jadwigi oraz ul. Krańcowa.

Od godz. ok. 16:20 zamknięte będą dodatkowo dla ruchu ul. Krakowska i ul. Legionów.

Zamknięte będą wyjazdy ze wszystkich ulic i wjazdów będących na trasie: ul. Prażmowskiego, ul. Lwowska na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. Rynek, ul. Rynek, ul. Piotra Skargi, ul. Bulwar Narwiku, ul. Kilińskiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. Krakowska i ul. Legionów.

Otwieranie poszczególnych ulic oraz przywrócenie ruchu będzie na bieżąco po zakończeniu wyścigu – przejazdu kolarzy przez trasę IV etapu TdP. W pierwszej kolejności otwarta będzie ul. Krakowska i ul. Legionów. Koniec zamknięcia ul. Prażmowskiego i ul. Królowej Jadwigi nastąpi ok. godz. 23:00.

Od dnia 4 sierpnia 2015 roku od godz. 18:00 do dnia 5 sierpnia 2015 roku do godz. 22:00 na ul. Lwowskiej od ul. Prażmowskiego do ul. Rynek oraz na całej trasie przejazdu kolarzy będą obowiązywały całkowite zakazy zatrzymywania po obu stronach ulicy. Wyłączone będą z możliwości parkowania parkingi oraz zatoki postojowe. Kierowanie ruchem będzie odbywało się przy udziale funkcjonariuszy policji oraz służb organizatora. Kierowców prosimy o dostosowanie się do zastępczej organizacji ruchu, korzystania z wyznaczonych objazdów oraz zwracanie uwagi na komunikaty podawane przez osoby kierujące ruchem.

W dniu 5 sierpnia 2015 roku w godzinach 9:00 – 23:00 pod numerami telefonów 18 442-46-00 i 18 442-46-04 dyżurować będą policjanci, którzy będą udzielać informacji na temat sytuacji na drogach i możliwości korzystania z objazdów. Wszelkie pytania związane z utrudnieniami w ruchu prosimy kierować pod te właśnie numery.

Organizacja ruchu 6 sierpnia 2015 roku

Od godz. 5:30 nastąpi wyłączenie z ruchu sądeckiego Rynku oraz ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Matejki do ul. Rynek oraz ul. Piotra Skargi i ul. Kazimierza Wielkiego na całym odcinku równocześnie będzie obowiązywało zamknięcie wjazdów oraz skrzyżowań doprowadzających ruch do powyższych ulic.

Objazdy będą prowadzone ulicami: Bulwar Narwiku i Kilińskiego.

Od godziny 12:00 nastąpi wyłączenie z ruchu ulic: Dunajewskiego, Wąsowiczów, Kościuszki na odcinku od ul. Wasowiczów do ul. Jagiellońskiej, Jagiellońskiej, Kunegundy i Węgierskiej.

Zamknięcie ulic będzie obowiązywało na czas przejazdu kolarzy.

Na trasie przejazdu kolarzy tj. ulic: Dunajewskiego, Wąsowiczów, Kościuszki na odcinku od ul. Wasowiczów do ul.Jagiellońskiej, Jagiellońskiej, Kunegundy i Węgierskiej będzie obowiązywało zamknięcie wjazdów oraz skrzyżowań doprowadzających ruch do powyższych ulic.

Od dnia 5 sierpnia 2015 roku od godz. 18:00 do dnia 6 sierpnia 2015 roku do godz. 14:00 na przedmiotowych ulicach będą obowiązywały całkowite zakazy parkowania. Wyłączone z użytkowania będą parkingi i zatoki postojowe na trasie przejazdu kolarzy. Kierowanie ruchem będzie odbywało się przy udziale funkcjonariuszy policji oraz służb organizatora. Kierowców prosimy o dostosowanie się do zastępczej organizacji ruchu, korzystania z wyznaczonych objazdów oraz zwracanie uwagi na komunikaty podawane przez osoby kierujące ruchem.

Osoby, które w dniu 6 sierpnia 2015 roku chcą wziąć udział w uroczystościach odpustowych w Bazylice św. Małgorzaty proszone są o korzystanie z parkingu przy ul. Bulwar Narwiku.


Organizacja ruchu MPK

Na czas zabezpieczenia wyścigu kolarskiego 72. Tour de Pologne Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy autobusów.

W dniu 5 sierpnia 2015 roku

Organizacja ruchu autobusów w Centrum miasta:

  • Od godz. 5:30 ul. Konarskiego wyłączona całkowicie z ruchu (parking) – stanowi główną pętlę autobusów miejskich. Płotki na wjeździe na ulicę.
  • Od godz. 5:30 nie ma parkingu na ul. Dunajewskiego (wygrodzenie).
  • Od godz. 13:00 (od zamknięcia wjazdu do Rynku od ul. Lwowskiej) – autobusy poruszają się dwukierunkowo ul. Jagiellońską (od ul. Konarskiego), Kościuszki, Wąsowiczów, Szwedzką, Dunajewskiego, zachodnią pierzeją Rynku, Kazimierza Wielkiego. Koniec takiego ruchu zaplanowany jest w godzinach 19:00-20:00 w zależności od otwarcia ul. Lwowskiej i wjazdu do Rynku.

MPK prosi o ograniczenie wjazdu pojazdów osobowych od skrzyżowania pod Zamkiem (Tarnowska, Legionów, Kazimierza, Skargi, Bulwar Narwiku).

Organizacja ruchu autobusów na osiedlu Sucharskiego:

Autobusy linii 101 jadące od centrum ulicą Paderewskiego, Broniewskiego, Okulickiego i kończą trasę na przystanku Sucharskiego-Batalionów Chłopskich (przed skrzyżowaniem z Batalionów Chłopskich). Z tego przystanku zaczynają trasę autobusy podmiejskie MPK (linie 14, 15 i od godziny 13-tej linii 27). Na tym przystanku kończą trasę autobusy przewoźników prywatnych z kierunku Kraków, Korzenna.

Autobusy linii 101 jadące do centrum zaczynają trasę z przystanku Sucharskiego-Batalionów Chłopskich (pod Biedronką). Tam kończą też trasę autobusy podmiejskie MPK oraz autobusy przewoźników prywatnych jadące z kierunku Gorlic.

Autobusy przewoźników prywatnych rozpoczynają trasę z przystanku Batalionów Chłopskich – we wszystkich kierunkach (Gorlice, Korzenna, Kraków).

Autobusy będą w czasie oczekiwania na odjazd parkować:

  • Autobusy MPK wzdłuż ulicy Sucharskiego od skrzyżowania Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z Westerplatte oraz Barskiej.
  • Autobusy przewoźników wzdłuż ulicy Sucharskiego od skrzyżowania z Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z Barską, w razie konieczności także przy ulicy Barskiej.

W dniu 6 sierpnia 2015 roku:

W godzinach 5:30 do 17:30 autobusy kończące i rozpoczynające trasę w Rynku zostaną skierowane na ulicę Konarskiego, gdzie będą znajdować się miejsca postojowe dla autobusów i przystanek początkowy. Zmiana dotyczy linii: 1, 2, 9, 11, 18, 24, 26, 37, 40, 43, 48, 49.

Szczegóły dotyczące tych zmian będzie można znaleźć na stronie internetowej MPK pod adresem www.mpk.nowysacz.pl.

Info: KMP Nowy Sącz