Nowy Sącz. Przekroczenie dopuszczalnego stężenia tlenku węgla na parkingu podziemnym w galerii Trzy Korony


Wczesnym popołudniem w sobotę, 2 listopada 2013 roku na parkingu podziemnym w galerii Trzy Korony, zarówno na pierwszym jak i drugim jego poziomie, doszło do przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla. Do zdarzenia zadysponowany został jeden zastęp z JRG 1 Nowy Sącz.

Po przybyciu ma miejsce strażacy zamknęli zjazdy na parking oraz zabezpieczyli przed osobami postronnymi po czym w aparatach ochrony dróg oddechowych dokonali pomiaru stężenia tlenku węgla na obu poziomach, który wykazał, że jest ono kilkakrotnie przekroczone. Na polecenie strażaków m.in. włączono wentylatory w celu usunięcia nadmiaru tlenku węgla.

W wyniku kolejnego pomiaru przeprowadzonego po kilkunastu minutach już nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla. Przekroczenie normy było spowodowane najprawdopodobniej nadmiernym ruchem pojazdów.