Rewiry Dzielnicowych


Do zakresu zadań Rewirów Dzielnicowych należy w szczególności:

 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie służbowym działania,
 • prowadzenie rozpoznania przydzielonych rejonów, a także podejmowanie skutecznych działań zapobiegających popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
 • prowadzenie działań profilaktycznych wobec nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz sprawców czynów karalnych,
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • realizowanie zadań z zakresu ujawniania i zwalczania zjawisk patologii społecznej oraz ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,
 • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego,
 • dokonywanie bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w przydzielonych rejonach służbowych wykorzystując informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby dyslokacji służby,
 • przygotowywanie planu działania priorytetowego na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analiz zagrożenia w rejonie służbowym,
 • realizacja przedsięwzięć związanych z weryfikacją zgłoszeń w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wyróżnia się Rewir Dzielnicowych I oraz rewir Dzielnicowych II.


Rewir Dzielnicowych I

Rewir Dzielnicowych I obejmuje obszar 11 osiedli miasta Nowego Sącza i 27 miejscowości gminy Chełmiec.

Osiedle miasta Nowego Sącza:

 • Barskie,
 • Chruślice,
 • Falkowa,
 • Gołąbkowice,
 • Helena,
 • Kochanowskiego,
 • Piątkowa,
 • Przetakówka,
 • Stare Miasto,
 • Westerplatte,
 • Zabełcze.

Miejscowości gminy Chełmiec:

 • Biczyce Dolne,
 • Biczyce Górne,
 • Boguszowa,
 • Chełmiec,
 • Chomranice,
 • Dąbrowa,
 • Januszowa,
 • Klęczany,
 • Klimkówka,
 • Krasne Potockie,
 • Kunów,
 • Kurów,
 • Librantowa,
 • Mała Wieś,
 • Niskowa,
 • Marcinkowice,
 • Naściszowa,
 • Paszyn,
 • Piątkowa,
 • Rdziostów,
 • Świniarsko,
 • Trzetrzewina,
 • Ubiad,
 • Wielogłowy,
 • Wielopole,
 • Wola Kurowska,
 • Wola Marcinkowska.

Dzielnicowi Rewiru I wykorzystują w służbie radiowozy oznakowane.

G802 – Kia Cee’d SW II

G825 – Kia Cee’d SW I


Rewir Dzielnicowych II

Rewir Dzielnicowych II obejmuje obszar 14 osiedli miasta Nowego Sącza:

 • Biegonice,
 • Centrum,
 • Dąbrówka,
 • Gorzków,
 • Kaduk,
 • Kilińskiego,
 • Millenium,
 • Nawojowska,
 • Poręba Mała,
 • Przydworcowe,
 • Szujskiego,
 • Wojska Polskiego,
 • Wólki,
 • Zawada.

Dzielnicowi Rewiru II wykorzystują w służbie radiowozy oznakowane.

G850 – Kia Cee’d SW I

G857 – Kia Cee’d SW II

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2021