Zespół Finansów


Do zakresu zadań Zespołu Finansów należy w szczególności:

  • realizowanie wytycznych polityki gospodarczej i finansowej Komendy w zakresie wydatkowania przydzielonych w planie środków,
  • dokonywanie rozliczeń publiczno-prawnych,
  • sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
  • organizowanie obiegu dokumentacji finansowo – księgowej,
  • prowadzenie rozliczeń i księgowości koleżeńskiej kasy oszczędnościowo- pożyczkowej,
  • realizacja świadczeń na rzecz policjantów i pracowników KMP,
  • prowadzenie gospodarki mandatowej.

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020