Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy


Do zakresu zadań Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy należy w szczególności:

  • przeprowadzanie kontroli warunków służby/pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby/pracy,
  • prowadzenie całości zagadnień związanych z terminowym kierowaniem policjantów i pracowników KMP na badania profilaktyczne, kontrolne, wstępne i okresowe, badania specjalistyczne, szczepienia ochronne,
  • prowadzenie całości zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową,
  • realizacja całokształtu zadań związanych z analizą materiałów zakończonych postępowań powypadkowych, pod kątem zasadności wszczęcia i prowadzenia postępowań regresowych, w celu o zapewnienia możliwości dochodzenia wypłaconych świadczeń odszkodowawczych.

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2020