Zespół do walki z Korupcją


Do zakresu zadań Zespołu do walki z Korupcją należy w szczególności:

  • rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej,
  • organizowanie współpracy z organami administracji i kontroli oraz agendami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie powiatu w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej,
  • opracowywanie i wdrażanie taktyki działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw korupcyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2020