Wydział Prewencji


Do zakresu zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

  • koordynowanie i nadzorowanie działania jednostek Policji w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępstw i wykroczeń, a także w zakresie organizacji i pełnienia służby patrolowej, interwencyjnej, obchodowej,
  • wypracowanie modeli rozwiązań i propagowania sposobów ograniczania i zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom kryminogennym,
  • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia,
  • współpraca ze strażami miejskimi oraz innymi specjalistycznymi formacjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli,
  • współdziałanie z organami samorządowymi, administracją publiczną, sądami, a także organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w obszarze profilaktyczno-wychowawczym,
  • koordynowanie działań związanych z prewencją kryminalną, przestępczością i demoralizacją nieletnich, procedurą Niebieskiej Karty, Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa,
  • merytoryczny nadzór nad utrzymaniem i efektywnym wykorzystaniem psów służbowych do działań prewencyjnych.

W strukturze Wydziału Prewencji znajdują się m.in.:

Referat Patrolowo-Interwencyjny (Ogniwa I, II, III i IV)

Radiowozy (7 oznakowanych):

G807 – Volkswagen Transporter T6

G808 – Opel Astra K Sports Tourer

G810 – Volkswagen Transporter T6

G811 – Volkswagen Transporter T6

G818 – Volkswagen Transporter T6

G835 – Volkswagen Transporter T6

G868 – Skoda Yeti FL

Ogniwo Wywiadowcze

Radiowozy (4 nieoznakowane):

Fiat Bravo II

Land Rover Freelander I

Opel Astra J FL

Opel Vectra C FL

Referat Postępowań Administracyjnych i ds. Wykroczeń

Zespół ds. Organizacji Służby

Zespół ds. Nieletnich

Zespół Przewodników Psów Służbowych

Radiowozy (po jednym oznakowanym i nieoznakowanym):

G153 – Kia Cee’d SW II

Samochód wcześniej znajdował się na stanie KP VI Kraków. Do KMP Nowy Sącz przekazany decyzją KWP Kraków. Jest przystosowany do przewozu dwóch psów służbowych.

Renault Trafic