Wydział Kryminalny


Do zakresu zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

  • prowadzenie działań w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości kryminalnej, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw,
  • inicjowanie i koordynowanie czynności operacyjno – rozpoznawczych, wykonywanych przez służby kryminalne z jednostek organizacyjnych policji powiatu nowosądeckiego,
  • wykonywanie czynności na miejscach zdarzeń kryminalnych (zbieranie śladów i dowodów),
  • nadzorowanie działań podejmowanych przez komisariatu policji powiatu w przypadku zaistnienia poważnych przestępstw kryminalnych,
  • koordynowanie działań podejmowanych przez jednostki Policji powiatu nowosądeckiego w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej w ramach umów i porozumień międzynarodowych.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego wykorzystują w służbie radiowozy nieoznakowane. Są to: