Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu


Do zakresu zadań Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu należy w szczególności:

  • wykonywanie czynności procesowych w zakresie zleconym przez prokuratury i sądy,
  • przejmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych o dużej złożoności, o najwyższym ciężarze gatunkowym,
  • nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi w sprawach o znacznym ciężarze gatunkowym,
  • koordynowanie poszukiwań oraz identyfikacji osób i zwłok, a także prowadzenie bezpośrednich czynności poszukiwawczych,
  • inicjowanie nadzorowanie oraz koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do zwalczania przestępczości narkotykowej jednostek Policji,
  • udzielanie pomocy jednostkom Policji przy wykonywaniu czynności wykrywczych na miejscu poważnych zdarzeń dotyczących przestępczości narkotykowej, a także przez uczestniczenie w planowaniu, organizowaniu realizowaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych w tego typu zdarzeniach,
  • wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach własnych zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw,
  • bieżące monitorowanie i analizowanie stanu zagrożenia przestępczością narkotykową na obszarze powiatu nowosądeckiego oraz wytyczanie głównych kierunków działań dla jednostki.

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2020